759520916_noteC A R P A T H I A  K A R AT E  C U P

R z e s z ó w , 1 1 - 0 2 - 2 0 1 7 r .


1. Organizator:
Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM,
35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 20,
sensei Janusz Wiśniewski - kom: 512 359 169
e-mail: jwisniewski@karate.rzeszow.pl,
www.carpathia.org.pl

2. Data i miejsce Turnieju:

Rzeszów, 11 luty 2017 r.
Hala Sportowa „PODPROMIE”, ul. Podpromie 10.

3. Kategoria KUMITE „light kontakt” dziewczęta i chłopcy (minimum 2 lata treningu).
Wszyscy zawodnicy walczą w kaskach oraz ochraniaczach tułowia, które zapewnia Organizator!
Wszyscy zawodnicy powinni posiadad własne białe i dopasowane miękkie „bawełniane” ochraniacze na goleo i stopę oraz „bawełniane” ochraniacze na dłoo w kolorze białym. Chłopcy dodatkowo ochraniacz krocza (suspensorium).

Na strefę jodan dopuszczalne będą tylko techniki Mawashi-geri, Uhi-mawashi-geri i Kake – geri.
Kopnięcia na jodan powinny byd wykonane jako wyłącznie dotknięcie nogą kasku.
Przenoszenie stopy poza oś ciała oraz kopnięcia z niekontrolowaną siłą na strefę jodan będą karane.
Techniki nożne na strefę gedan są niedozwolone.

Kumite „light kontakt” - „małe dzieci” - rocznik: 2009 - 2010 r.
Chłopcy: -25 kg, -30 kg, +30 kg,
Dziewczęta: -25 kg, -30 kg, +30 kg.

Kumite „light kontakt” - „dzieci młodsze” - rocznik: 2007 - 2008 r.
Chłopcy: -25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg,
Dziewczęta: -25 kg, -35 kg, +35 kg.

Kumite „light kontakt” - „dzieci starsze” - rocznik: 2005 - 2006 r.
Chłopcy: -35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg,
Dziewczęta: -35 kg, -40 kg, +40 kg.

Kumite „light kontakt” - „młodzicy” - rocznik: 2003 - 2004 r.

Chłopcy: -45 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg.
Dziewczęta: -45 kg, -55 kg, +55 kg.

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1min. w komplecie ochraniaczy.
Czas walki eliminacyjnych, półfinałowej i finałowej 1,5 min oraz ewentualna dogrywka 1 min.
Przy ponownym remisie decyduje różnica wagi min 3 kg.

4. Kategoria KUMITE „semi kontakt” - „kadet” i „junior” dziewczęta i chłopcy (minimum 2 lata treningu i min. 8 kyu).

Wszyscy zawodnicy walczą w kaskach, które zapewnia Organizator!
Zawodnicy kategorii „kadet” walczą ochraniaczach tułowia, które zapewnia Organizator!
Wszyscy zawodnicy powinni posiadad własne białe i dopasowane miękkie „bawełniane” ochraniacze na goleo i stopę.
Zawodnicy w kategorii „kadet” dodatkowo „bawełniane” ochraniacze na dłoo w kolorze białym. Dziewczęta w kategorii „kadet” obowiązkowo ochraniacze piersi (miseczki). Chłopcy obowiązkowo ochraniacz krocza (suspensorium).

Na strefę jodan dopuszczalne będą tylko techniki: Mawashi-geri, Uhi-mawashi-geri i Kake – geri. Kopnięcia na jodan powinny być wykonane jako bezwzględne dotknięcie nogą kasku. Przenoszenie stopy poza oś ciała oraz kopnięcia jak na wazari w walce kontaktowej będą karane.
Techniki nożne na strefę gedan są dozwolone.

Kumite semi kontakt - „kadeci” - rocznik: 2001 - 2002 r.
Chłopcy: -55 kg, -65 kg, -75 kg, +75 kg.
Dziewczęta: -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg.

Kumite semi kontakt - „junior” - rocznik: 2000-1999 r.
Chłopcy: -60 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg,
Dziewczęta: -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg.

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1min. w komplecie ochraniaczy.
Czas walki eliminacyjnych 1,5 min, półfinałowej i finałowej 2 min oraz ewentualna dogrywka 1 min.
Przy ponownym remisie decyduje różnica wagi min 3 kg.

5. Kategorie kumite senior kobiet i mężczyzn (ukooczone 18 lat co do dnia oraz minimum 2 lata treningu oraz min 6 kyu).

Panowie powinni posiadad ochraniacz krocza (suspensorium).
Panie powinny posiadad ochraniacze piersi (miseczki). oraz białe i dopasowane miękkie „bawełniane” ochraniacze na goleo i stopę.

Mężczyźni: -65 kg, -75 kg, -85 kg, +85 kg,
Kobiety: -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg.

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1min. w komplecie ochraniaczy.
Czas walki eliminacyjnych 2 min, półfinały i finały 3 min oraz ewentualna dogrywka 2 min.
Przy ponownym remisie decyduje różnica wagi min 5kg.

6. Kategorie kumite „Masters” (ukooczone 35 lat co do dnia oraz minimum 2 lata treningu oraz min 6 kyu).
Wszyscy zawodnicy walczą w kaskach, które zapewnia Organizator.
Dodatkowo wszyscy zawodnicy powinni posiadad własne białe i dopasowane miękkie „bawełniane” ochraniacze na goleo i stopę w kolorze białym oraz ochraniacz krocza (suspensorium).
Na strefę jodan dopuszczalne będą tylko techniki: Mawashi-geri, Uhi-mawashi-geri i Kake – geri.

Mężczyźni: - 85 kg, + 85 kg,

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1min. w komplecie ochraniaczy.
Czas walki eliminacyjnych 2 min, półfinały i finały 3 min oraz ewentualna dogrywka 2 min.
Przy ponownym remisie decyduje różnica wagi min 5 kg.

7. Ogólne warunki uczestnictwa.
W Turnieju mogą brad udział reprezentacje składające się maksymalnie z 2 zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych z jednego Klubu z wszystkich Organizacji Karate.

UWAGA: Po analizie zgłoszeo może wyniknąd koniecznośd innego podziału kategorii.
W zgłoszeniach proszę podać stopień, dokładną wagę oraz dotychczasowe osiągnięcia zawodnika!!!
Zgłoszenia zawodników należy przesłać NAJPÓŹNIEJ do 3 luty 2017 r. (piątek) do godz. 24.00.
Uczestnicy Turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 60,00 zł płatne przelewem do poniedziałku 6 luty 2017 na konto Klubu: 61 8642 1126 2012 1130 6706 0001 W przypadku braku wpłaty zawodnicy nie będą weryfikowani !
W przypadku niestawienia się zawodnika na Turnieju, opłata nie podlega zwrotowi.

Losowanie odbędzie się w środę 8 luty na podstawie zgłoszeo oraz opłaty startowej.
Po losowaniu niema możliwości zmiany kategorii przez zawodnika!.
Losowanie zostanie opublikowane na stronie www.carpathia.org.pl.

Wszystkie ekipy startujące w Turnieju obowiązkowo muszą wyznaczyd minimum jednego sędziego.
Podczas weryfikacji zawodnicy, którzy nie będą posiadad aktualnych badań lekarskich lub nie zmieszczą się w kat. wagowej, zostaną skreśleni z listy startowej!!!

W przypadku niestawienia się zawodnika do walki na Turnieju obecny przechodzi dalej.

Zawodnicy oraz sędziowie otrzymują obiad oraz poczęstunek podczas Turnieju.

Zawodnicy za I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają puchary i dyplomy.

Przewidywane są także nagrody rzeczowe.

Nie będzie walk o III miejsce.

Istnieje możliwośd wykupienia dodatkowych obiadów w cenie 20,00 zł (5 euro).

Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
- aktualne badania lekarskie od lekarza sportowego,
- czyste białe karate-gi,
- białe „bawełniane” ochraniacze goleo + stopa w kategoriach „light” i „semi kontakt” oraz kobiety i Masters,
- białe „bawełniane” ochraniacze dłoni w kategoriach „light” i „semi kontakt” z wyłączeniem kat. „junior”,
- ochraniacz krocza (suspensoria) chłopcy i mężczyźni we wszystkich kategoriach oraz ochraniacze na piersi (miseczki) dla dziewcząt “junior” i kobiet we wszystkich kategoriach,
- niepełnoletni - pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju wg załączonego wzoru. Brak takiej zgody powoduje automatyczne wykluczenie z Turnieju.
- aktualną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładna datę urodzenia),
- zawodnicy kumite senior do dnia zawodów ukooczone 18 lat a Masters ukooczone 35 lat.

Sędzią Głównym Turnieju będzie shihan Remigiusz Karpioski 5 Dan.

Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadad w tym celu kompletny strój sędziowski. wg przynależności do Organizacji Karate. Składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów.

Zawody rozgrywane będą na 8 matach.

W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny.

Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych drużyny:
I miejsce 5 pkt., II miejsce 3 pkt., III miejsce 1 pkt.

8. Program Turnieju:
10 luty 2017 r. – HALA SPORTOWA „PODPROMIE”, ul. Podpromie 10.
WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW 16,00-22,00

11 luty 2017 r. – HALA SPORTOWA „PODPROMIE”, ul. Podpromie 10.
WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW 08,00-10,00
NARADA SĘDZIÓW 10,00-10,30
OFICJALNE OTWARCIE 10,30-11,00
ELIMINACJE W KUMITE 11,00-15,00
OBIAD 15,00-16,00
PÓŁFINAŁY I FINAŁY KUMITE 16,00-18,00
DEKORACJA KUMITE 18,00-19,00

Cytat dnia

Głowę trzymaj nisko, lecz spoglądaj wysoko. Mów roztropnie. Miej dobre serce. Służ innym ludziom z czcigodną pobożnością – traktuj to jako punkt wyjścia.
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: