1738032796_note


LEŻAJSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE
LEŻAJSK - NOWA SARZYNA - RUDNIK - SARZYNA - JEŻOWE - MAJDAN ŁETOWSKI
37 - 300 Leżajsk ul. Kwiatowa 15
tel.: +48 505142 555, +48 508 215 745
adres korespondencyjny: ul. Kwiatowa 15 37 - 300 Leżajsk
www.karate.lezajsk.pl biuro@karate.lezajsk.pl
REGON 6900452936, NIP 816 11 19 986,
konto bankow e 38 9187 0001 2001 0000 1182 0001
VII
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE
O PUCHAR BURMISTRZA POLSKIEJ STOLICY WIKLINY

Regulamin1.Organizator:
Leżajski Klub Kyokushin Karate,
Kontakt z organizatorem w sprawach organizacyjnych:
sensei Dariusz Burda tel.+48 505 142 555 biuro@karate.lezajsk.pl,
sensei Artur Wziątka tel.+48 508 215 745

2. Współorganizator:

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

3. Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wojewoda Podkarpacki
Starosta Powiatu Niżańskiego
Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

4. Termin i miejsce:

Sobota, 25 luty 2017r. -Hala MOSiR w Rudniku nad Sanem ul. Mickiewicza 44

5. Uczestnictwo:
W zawodach mogą wziąć udział ekipy z zaproszonych Klubów współpracujących z Leżajskim Klubem Karate Kyokushin składające się z dowolnej liczby zawodników. Wskazany staż treningowy min. 2 lata. Turniej będzie rozegranyw kategoriach wiekowych wg światowych przepisów WKB.
- We wszystkich kategoriach dopuszczalne jest stosowanie low kick (mawashi geri gedan).
- Na głowę będą dozwolone wszystkie kopnięcia.
- Wazari będzie przyznawane za technikę wywołującą wyraźne wrażanie na przeciwniku, a ippon za technikę wywołującą dłuższą niż 3 sekundy niezdolność do walki.
- Nie będzie dyskwalifikacji za zbyt mocne wykonanie przepisowej techniki w dozwoloną do atakowania strefę.

Równolegle będzie rozegrany Turniej Pomarańczowych Pasów – osobne kategorie dla posiadaczy pomarańczowych pasów. Wskazany staż treningowy minimum 1 rok.

Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
- Aktualne badania od lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania karate. Brak takich badań uniemożliwia wystąpienie w zawodach w szczególności w konkurencji kumite.
- Dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia).
- Czyste białe Gi.
- Posiadanie kompletu obowiązkowych ochraniaczy osobistych obowiązkowych dla danej kategorii.
- Obowiązkowe ochraniacze na kolana we wszystkich kategoriach semi kontakt. Ochraniacze te będzie można nabyć przed zawodami w cenie 30 zł.
- Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju wg załączonego wzoru. Brak takiej zgody w przypadku zawodników startujących w konkurencji kumite powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju.

Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadać w tym celu kompletny strój sędziowski.
Turniej zostanie rozegrany na dwóch lub trzech matach, stąd prosimy o przywiezienie dodatkowych sędziów

6. Konkurencje:
Turniej będzie rozegranyw następujących konkurencjach:
- kumitesemi kontakt dla osób w wieku poniżej 18 lat od stopnia 8,1 kyu lub 8 kyu
- kumite semi kontakt dla posiadaczy pomarańczowych pasówdla osób w wieku poniżej 13 lat od stopnia 10,1 kyu lub 10 kyu do 9,3 kyu lub 9 kyu (Turniej Pomarańczowych Pasów)
- kata według tabeli

Turniej Pomarańczowych Pasów

KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT
O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia!
Kategorie wagowe mogą ulec zmianie, prosimy o podanie dokładnej wagi.

Mężczyźni:
- kadeci 12 -13 lat (rocznik 2005 - 04) do 35 kg, do 45 kg, do 55 kg, pow. 55 kg
- kadeci młodsi (chłopcy) 10 - 11 lat (rocznik 2007 - 06) do 30 kg,do 35 kg, do 45 kg, pow. 45 kg
- dzieci (chłopcy) do 9 lat (rocznik 2008 i młodsi) do 25 kg, do 30 kg,do 40 kg, pow. 40kg

Kobiety:
- kadetki 12 - 13 lat (rocznik 2005 - 04) do 35 kg, do 45 kg, pow. 45 kg
- kadetki młodsze 10 - 11 lat (rocznik 2007 - 06) do 35 kg, do 40 kg, pow. 40 kg
- dzieci (dziewczęta) do 9 lat (rocznik 2008 i młodsi) do 25 kg, do 35 kg, pow. 35 kg

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITESEMI KONTAKT
Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym.
W kategoriach, gdzie będzie mniej niż ośmiu zawodników odbędą się walki o trzecie mniejsze.
Zawodnicy podczas walki są chronieni przez ochraniacze wg poniższej tabeli:
 
kategoria obowiązkowe ochraniacze
osobiste
obowiązkowe ochraniacze zapewniane przez organizatora
dzieci - białe ochraniacze
goleń - stopa
- piąstkówki, nakolanniki
- mężczyźni - suspensorium
- ochraniacz tułowia hogo
- kask z ochroną twarzy
(z kratką)
kadeci młodsi - białe ochraniacze
goleń - stopa
- piąstkówki, nakolanniki
- mężczyźni - suspensorium
- ochraniacz tułowia hogo
- kask z ochroną twarzy
(z kratką)
kadeci - białe ochraniacze
goleń - stopa
- piąstkówki, nakolanniki
- mężczyźni - suspensorium
- ochraniacz tułowia hogo
- kask z ochroną twarzy
(z kratką)Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy.
Organizator nie zapewnia ww. obowiązkowych ochraniaczy osobistych.
Walki odbędą się w ochraniaczach tułowia typu hogo.

Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci, kadetów młodszych, kadetów:
1,30 min runda podstawowa -> pierwsza dogrywka 1 min –> waga (o wyniku decyduje różnica wagi większa niż 2kg) -> druga dogrywka 1 min po której musi zapaść werdykt.

Dla dwóch zawodników:
Super Fight:1,30 min pierwsza runda podstawowa (w przypadku IPPONlub dwóch WAZARI walka kończy się przed czasem i druga runda nie odbywa się) -> werdykt -> 1,30min druga runda podstawowa-> werdykt -> WYNIK (decyduje przewaga zwycięstw w dwóch rundach, następnie decyduje różnica wagi większa niż 2 kg) -> dogrywka 1 min po której musi zapaść werdykt. Przerwa pomiędzy pierwszą i drugą rundą – 30 s.
 

 
Turniej Podstawowy - Ogólny
 
KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT
O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia!
Kategorie wagowe mogą ulec zmianie, prosimy o podanie dokładnej wagi.

Mężczyźni:
- juniorzy 16 -17 lat(rocznik 2001-00 i rocznik 1999, nie ukończone w dniu zawodów 18 lat) do 65 kg, do 75kg, pow. 75 kg
- młodzicy 14 -15 lat (rocznik 2003-02) do 55 kg, do 65 kg, pow. 65 kg
- kadeci 12 -13 lat (rocznik 2005-04) do 45 kg, do 55 kg, pow. 55 kg
- kadeci młodsi (chłopcy) 10 -11 lat (rocznik 2007-06) do 35 kg, do 45 kg, pow. 45 kg
- dzieci (chłopcy) do 9 lat (rocznik 2008i młodsi) do 25 kg, do 35 kg, pow. 35 kg

Kobiety:
- juniorki 16 -17 lat (rocznik 2001-00 i rocznik 1999, nie ukończone w dniu zawodów 18 lat) do 55 kg, pow. 55 kg
- młodziczki 14 -15 lat (rocznik 2003-02) do 50 kg, pow. 50kg -kadetki 12 -13 lat (rocznik 2005-04) do 45 kg, pow. 45 kg
- kadetki młodsze 10 -11 lat (rocznik 2007-06) do 40 kg, pow. 40 kg
- dzieci (dziewczęta) do 9 lat (rocznik 2008i młodsi) do 35 kg, pow. 35 kg

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE
Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym.
W kategoriach, gdzie będzie mniej niż ośmiu zawodników odbędą się walki o trzecie mniejsze.
Walki we wszystkich kategoriach wiekowych  odbywać się będą wg światowych przepisów WKB tj. wszczególności:
- Na głowę będą dozwolone wszystkie kopnięcia.
- We wszystkich kategoriach dopuszczalne jest stosowanie low kick (mawashi geri gedan).
- Wazari będzie przyznawane za technikę wywołującą wyraźne wrażanie na przeciwniku, a ippon za technikę wywołującą dłuższą niż 3 sekundy niezdolność do walki.
- Nie będzie dyskwalifikacji za zbyt mocne wykonanie przepisowej techniki w dozwoloną do atakowania strefę.
Zawodnicy podczas walki są chronieni przez ochraniacze wg poniższej tabeli:

 
 kategoria  obowiązkowe ochraniacze
osobiste
 obowiązkowe ochraniacze
zapewniane przez organiza
 dzieci  - białe ochraniacze
goleń - stopa
- piąstkówki, nakolanniki
- mężczyźni - suspensorium
 - ochraniacz tułowia hogo
- kask z ochroną twarzy (z kratką)
 kadeci młodsi  - białe ochraniacze
goleń - stopa
- piąstkówki, nakolanniki
- mężczyźni - suspensorium
  - ochraniacz tułowia hogo
- kask z ochroną twarzy
(z kratką)
 kadeci  - białe ochraniacze
goleń - stopa
- piąstkówki, nakolanniki
- mężczyźni - suspensorium
  - ochraniacz tułowia hogo
- kask z ochroną twarzy
(z kratką)
 młodzicy  - białe ochraniacze
goleń - stopa
- piąstkówki, nakolanniki
- ochraniacz zębów
(tzw. "szczeka")
lub kask (z kratką)
- mężczyźni - suspensorium
- kobiety - ochraniacz na piersi
-  kask ochronny twarzy
lub
kask (z kratką)
juniorzy - białe ochraniacze
goleń - stopa
-piąstkówki , nakolanniki
-ochraniacz zębów
(tzw. "szczeka")
lub kask (z kratką)
- mężczyźni - suspensorium
- kobiety - ochraniacz na piersi -
osobne miseczki piankowe
i  elastyczna koszulka
- kask ochronny twarzy
lub
kask (z kratką)

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy.
Organizator nie zapewnia ww. obowiązkowych ochraniaczy osobistych.
Walki półfinałowe i finałowe kadetów (12 - 13 lat) odbędą się bez ochraniaczy tułowia hogo.

Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci, kadetów młodszych:
1,30 min runda podstawowa -> pierwsza dogrywka 1 min –> waga (o wyniku decyduje różnica wagi większa niż 2kg) -> druga dogrywka 1 min po której musi zapaść werdykt.

Przebieg i czas walki w kategoriach kadetów, młodzików i juniorów:
2 min runda podstawowa -> pierwsza dogrywka 2min –>waga (o wyniku decyduje różnica wagi większa niż 3kg) -> druga dogrywka 1 min,po której musi zapaść werdykt.

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy. Organizator nie zapewnia ww. obowiązkowych ochraniaczy osobistych.

Dla dwóch zawodników: Super Fight: 2 min pierwsza runda podstawowa (w przypadku IPPON lub dwóch WAZARI walka kończy się przed czasem i druga runda nie odbywa się) -> werdykt -> 2 min druga runda podstawowa-> werdykt -> WYNIK(decyduje przewaga zwycięstw w dwóch rundach, następnie decyduje różnica wagi większa niż 3 kg) -> dogrywka 2 min po której musi zapaść werdykt.
Przerwa pomiędzy pierwszą i drugą rundą – 30 s.


ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KATA
Konkurencja kata zostanie rozegrana z podziałem na mężczyźni i kobiety w dwóch turach  bez podziału na wiek:
I tura Geksai-sho,
II tura kata wybrane według tabeli:
 
K A T E G O R I A I T U R A II T U R A
minimum 6 kyu,
z podziałem na
mężczyzn i kobiety,
ale bez podziału
na wiek.
Geksai - sho Tsukino -kata,
Saifa,
Garyu,
Seienchin,
Seipai,
Kanku,
Sushiho


7. Opłata startowa:
Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 40zł, która pokrywa część kosztów organizacyjnych. W startowe wliczony jest ciepły posiłek.
Opłata płatna gotówką w dniu zawodów lub przelewem na konto 38 9187 0001 2001 0000 1182 0001 (w tym przypadku prosimy o przywiezienie  dowodu wpłaty).
Obiad dla sędziów jest bezpłatny.

8. Nagrody
a) Na turnieju pomarańczowych pasów za pierwsze miejsce zawodnicy otrzymają puchary, medale i dyplomy, a za drugie i trzecie miejsca otrzymają medale i dyplomy. Nie będzie walk o trzecie miejsce.
b) W turnieju podstawowym - ogólnym za pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wszystkich kategoriach kumite zawodnicy otrzymają okolicznościowe medale, puchary i dyplomy. Nie będzie walk o trzecie miejsce - wyjątek stanowią kategorie gdzie będzie mniej niż ośmiu zawodników. Za zdobyte w ten sposób czwarte miejsce zawodnik otrzyma okolicznościowy medal idyplom.
c) W konkurencji kata za pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wszystkich kategoriach zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy.
d) Za miejsca od 1 -3 drużynowo przewidziane są puchary, okolicznościowe medale i dyplomy.
Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych wszystkich konkurencji:
I miejsce – 6 pkt,
II miejsce –4 pkt. ,
III miejsce –2 pkt.,
IV miejsce -1 pkt. (punktowane miejsce jest w kumite gdzie jest mniej niż ośmiu zawodników).

9. Zgłoszenia zawodników należy przesłać najpóźniej do 21 lutego 2017roku do godz. 24:00
22 lutego 2017roku zostanie umieszczona na www.karate.lezajsk.pl lista zgłoszonych zawodników.
Dostrzeżone błędy należy jak najszybciej zgłosić telefonicznie lub e-mailem na adres: biuro@karate.l ezaj s k.pl
Brak informacji do 23 lutego 2016r . do godz. 12:00,że w przesłanych zgłoszeniach nie ma błędów oznacza zaakceptowanie podziału na kategorie!
Losowanie odbędzie się w czwartek 23 lutego 2017 roku na podstawie zgłoszeń.
Przed zawodami nastąpi weryfikacja dokumentów i wagi zawodników.
Zawodnicy niezgłoszeni w terminie nie wezmą udziału w turnieju. Zawodnicy, którzy nie przejdą weryfikacji wagi lub nie będą posiadać aktualnych badań lekarskich (lekarz  sportowy) zostaną skreśleni z listy startowej.
Nie zwalnia to klubu od wpłaty za nich opłaty startowej!
Weryfikacja zawodników dopiero po opłaceniu przez kierownika opłaty startowej. Dla usprawnienia prosimy o wpłaty na konto i przywiezienie lub wcześniejsze przesłanie potwierdzenia.

10. Weryfikacja zawodników nastąpi dopiero po opłaceniu przez kierownika opłaty startowej. Dla usprawnienia prosimy o wpłaty na konto 38 9187 0001 2001 0000 1182 0001i przywiezienie lub wcześniejsze przesłanie potwierdzenia.

11. Przesyłanie zgłoszeń i potwierdzeń wpłat:
e-mailem na adres: biuro@karate.lezajsk.pl, na załączonym formularzu (Excel), który będzie także do pobrania w okresie przed zawodami na www.karate.lezajsk.pl

12. Plan na sobotę 25 stycznia 2017r.
08:00 –10:00 weryfikacja zawodników
10:00 –10:30 oficjalne otwarcieturnieju
10:30 - 13:50 kata i kumite
13:00 - 15:00 wydawanie obiadów
14:20 –17:00 kumite
17:00 –18:00 planowane zakończenie i rozdanie nagród

13. Ubezpieczenie:
Zgodnie z nowa ustawą o sporcie macierzyste Kluby wystawiające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie swoich reprezentantów. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.

14. Postanowienia końcowe:
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

15. Dodatkowe informacje:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kategorii po weryfikacji w dniu zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
Za zachowanie zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiada rodzic lub opiekun.

WAŻNE!
1. Obowiązkowe badania od lekarza sportowego!
2. Zgłoszenia do 21lutego!
3. 22 lutego listy zawodnikówdo weryfikacji zostaną umieszczone w internecie na www.karate.lezajsk.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału na kategorie wagowe i wiekowe, dlatego w zgłoszeniach należy podać wagę zawodnika zdokładnością do 1 kg.
5. Zgłoszenia TYLKO na formularzu Excel rozsyłanym razem z komunikatem i dostępnym na stronie organizatora.
6. Półfinały i finały kadetów bez hogo,
7. Obowiązkowe ochraniacze na kolana we wszystkich kategoriach semi kontakt.
8. W kategoriach, gdzie będzie mniej niż ośmiu zawodników odbędą się walki o trzecie miejsce. Jeżeli w konkurencji kata lub kumite będzie mniej niż trzech zawodników w kategorii może ona zostać połączona z inną kategorią.

Organizatorzy VII Ogólnopolskiego Turniej Karate
o Puchar Burmistrza Polskiej Stolicy Wikliny
życzą sukcesów sportowych oraz miłego pobytu
w Rudniku nad Sanem !
 

Cytat dnia

Nie jest trudno pokonać w walce byka. Nawet 800 kilogramowego. Istnieje jednak pewien warunek – nie można się go bać.
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: