1013723196_note


WYMAGANIA EGZAMINACYJNE POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

10 kyu– senior (pomarańczowy pas)
Minimum 2 miesiące ciągłego treningu
Ogólne.
• Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai
• Właściwy sposób składania Karate-Gi
• Właściwy sposób noszenia Karate-Gi
• Etykieta Dojo
• Ogólne ćwiczenia rozciągające i kondycyjne
Pozycje
• Yoi Dachi
• Fudo Dachi
• Zenkutsu Dachi
Uderzenia
• Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan)
• Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki
• Seiken jodan uke
• Seiken mae gedan barai
• Seiken mae juji gedan barai
Kopnięcia
• Hiza ganmen geri
• Kin geri
Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken jodan Uke, Kontra: Kin geri.
Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

9 kyu – Senior (pomarańczowy pas, niebieski pagon)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Ogólne
• Historia Karate-Do oraz Kyokushinkai
• Znaczenie Kanku
Pozycje
• Sanchin Dachi
• Kokutsu Dachi
• Musubi Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken ago uchi
• Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken chudan uchi uke
• Seiken chudan soto uke
Kopnięcia (geri)
• Mae geri chudan chusoku
Kata
• Taikyoku Sono ichi
• Taikyoku Sono ni
Ćwiczenia z oddechem
• Nogare
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
• Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken chudan uchi uke, Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan
Renraku:
Seiken gyaku tsuki (chudan lub jodan), mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki
Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

8 kyu – Senior (niebieski pas)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Pozycje (dachi)
• Kiba dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan)
• Seiken shita tsuki
• Seiken jun tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken morote chudan uchi uke
• Seiken chudan uchi uke gedan barai
Kopnięcia (geri)
• Mae geri chusoku jodan
Kata
• Taikyoku Sono San
Sanbon kumite wariant I
W pozycji Zenkutsu - Dachi:
• I Krok atak: seiken oi tsuki jodan - obrona: seiken oi jodan uke
• II Krok atak: seiken oi tsuki chudan – obrona: seiken oi soto uke
• III Krok atak: seiken oi tsuki gedan – obrona: seiken oi mae gedan barai + seiken gyaku tsuki chudan + seiken oi mae gedan barai
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, mae geri chudan chusoku
• Obrona: Kiba – Dachi (450), Seiken oi chudan Soto uke, Kontra: gyaku tate tsuki jodan
Renraku
• Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan barai, wejście do zenkudsu dachi, seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki mawate (seiken chudan uchi uke) pozycja walki.
Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

7 kyu - Senior (niebieski pas, 1 żółty pagon)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Pozycje (dachi)
• Neko ashi dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Tettsui oroshi ganmen uchi
• Tettsui komekami uchi
• Tettsui hizo uchi
• Tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
• Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken mawashi gedan barai
• Shuto mawashi uke
Kopnięcia (geri)
• Mae chusoku ke age
• Teisoku mawashi soto keage
• Heisoku mawashi uchi keage
• Yoko sokuto keage
Kata
• Pinan Sono Ichi
Dodatkowe ćwiczenie
• Ibuki sankai
• Nogare ura
Ippon kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki gedan
• Obrona: zenkutsu – Dachi, Seiken mawashi uke gedan barai, kontra: wysunięcie w przód do Kokutsu – Dachi, Tettsui Mae yoko uchi jodan
Kumite
Jiyu Kumite
4 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

6 kyu – Senior (żółty pas)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Pozycje (dachi)
• Tsuru Ashi Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Uraken shomen ganmen uchi
• Uraken sayu ganmen uchi
• Uraken hizo uchi
• Uraken ganmen oroshi uchi
• Uraken mawashi uchi
• Nihon nukite (uderzamy w przód - Me tsuki)
• Yonhon nukite (jodan, chudan)
Bloki (uke)
• Seiken juji uke (jodan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Kansetsu geri sokuto
• Yoko geri sokuto chudan
• Mawashi gedan geri (chusoku, haisoku)
Kata
• Pinan sono ni
• I Kyokushinkai Kumite –
Ippon kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Nihon Nukite jodan
• Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken juji uke jodan, Kontra: wysunięcie w przód do Sanchin – Dachi, uraken Shomen Gamnen Uchi
Kumite
Jiyu Kumite – wolna walka
5 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

5 kyu – Senior (żółty pas, zielony pagon)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Pozycje (dachi)
• Moro ashi dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan)
• Jodan Hiji ate
Bloki (uke)
• Shotei Uke (jodan, chudan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Mawashi geri chudan (chusoku, haisoku)
• Ushiro geri (chudan lub gedan) 3 sposoby
Kata
• Pinian sono san
• II Kyokushinkai Kumite –
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan,
• Obrona: Zenkutsu – Dachi, Shotei uke jodan, Kontra: Moro Ashi – Dachi, shotei uchi chudan
Renraku:
• Mae geri chudan chusoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, gyaku tsuki chudan.
Kumite
Jiyu Kumite – wolna walka
6 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego

4 kyu – Senior (zielony pas)
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Pozycje (dachi)
• Heisoku dachi
• Uchi hachiji dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Shuto Sakotsu uchi
• Shuto uchi komi
• Shuto yoko ganmen uchi
• Shuto hizo uchi
• Shuto jodan uchi uchi
Bloki (uke)
• Shuto jodan uchi uke
• Shuto jodan uke
• Shuto chudan soto uke
• Shuto chudan uchi uke
• Shuto mae gedan barai
• Shuto mawashi uke (mae)
Kopnięcia (geri)
• Yoko geri jodan sokuto
• Mawashi geri jodan (chusoku, haisoku)
• Ushiro geri jodan (3 metody)
Kata
• Sanchin no kata
• III Kyokushinkai Kumite –
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
• Obrona: Kokutsu – Dachi, Shuto chudan uchi uke Kontra: Jodan Yoko Geri
Sanbon kumite wariant II
• Atak (1): seiken oi tsuki jodan, obrona (1): Seiken jodan uke + trzeci krok z kontrą: gyaku tsuki jodan
• Atak (2): seiken oi tsuki chudan, obrona (2): Seiken chudan soto uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan
• Atak (3): seiken oi tsuki chudan, obrona (3): Seiken chudan uchi uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan
• Atak (4): mae geri chudan chusoku, obrona (4): mae gedan barai + trzeci krok z kontrą gyaku mawashi geri jodan (po kopnięciu stawiamy nogę wprzód do zenkutsu dachi)
Kumite
• Jiyu Kumite – wolna walka
• 8 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

3 kyu – Senior (zielony pas, brązowy pagon)
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Pozycje (dachi)
• Kake dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Chudan hiji ate
• Chudan mae hiji ate
• Age hiji ate (jodan, chudan)
• Ushiro hiji ate
• Oroshi hiji ate
Bloki (uke)
• Shuto juji uke (jodan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Mae Kakato geri (jodan, chudan, gedan)
Kata
• Pinan Sono Yon
• IV Kyokushinkai Kumite –
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
• Obrona: Zenkutsu – Dachi, jodan Shuto juji uke, Contra: kokutsu – Dachi, Ushiro Hiji Ate
Kumite
• Jiyu Kumite – wolna walka
• 10 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

2 kyu - (brązowy pas)
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Ogólne
• Główne zagadnienia karate-do, Kyokushin Karate i Światowej Organizacji Kyokushin Karate
• Zrozumienie ćwiczeń rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających Karate. Umiejętność ich demonstracji.
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Hiraken tsuki (jodan, chudan)
• Hiraken oroshi uchi
• Hiraken mawashi uchi
• Haishu (jodan, chudan)
• Age jodan tsuki
• Koken uchi (jodan, chudan, gedan)
Bloki (uke)
• Koken uke (jodan, chudan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Nidan tobi geri
• Mae tobi geri (3 metody)
Kata
• Pinan sono go
• Gekisai dai
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Jodan Hira Ken Tsuki
• Obrona: Neko Ashi – Dachi, Jodan Koken Uke, Kontra: Kiba – Dachi (450), Jodan Age Tsuki
• V Kyokushinkai Kumite –
Kumite
• Jiyu Kumite
• 12 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Renraku
• Cofnięcie i blok seiken mae gedan barai, wysunięcie w przód seiken ago uchi, wysunięcie w przód seiken chudan gyaku tsuki, krok w przodu i kopnięcie hiza ganmen geri, następnie mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, ushiro geri chudan, seiken mae gedan barai, seiken gyaku chudan tsuki.
Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

1 kyu (brązowy pas, czarny pagon)
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Ryuto ken tsuki (jodan, chudan)
• Naka Yubi ippon ken (jodan, chudan)
• Oya yubi ippon ken
Bloki (uke)
• Kake uke (jodan, chudan)
• Chudan haito uchi uke
Kopnięcia (geri)
• Jodan uchi haisoku geri
• Oroshi uchi kakato geri
• Oroshi soto kakato geri
• Yoko tobi geri
Kata
• Yantsu
• Tsuki no kata
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken Oi Tsuki Chudan
• Obrona: Kokutsu – Dachi, Chudan Haito Uchi Uke, Kontra: Jodan Haisoku Mawashi Geri
• VI Kyokushinkai Kumite –
Kumite
• Jiyu Kumite – 15 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Renraku
• Część 1: seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki,
• Część 2: oi mawashi geri haisoku jodan (przednia noga), seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, mawashi geri haisoku jodan (tylnia noga).
Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

1 dan (czarny pas, 1 złoty pagon)
Minimum 12 miesięcy lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Kandydat musi mieć ukończone 18 lat
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Morote haito uchi (jodan, chudan)
• Haito uchi (jodan, chudan, gedan)
Bloki (uke)
• Morote kake uke (jodan, chudan)
• Morote haito uke (chudan)
• Osai uke
• Blokowanie technikami nożnymi
Kopnięcia (geri)
• Kake geri (kakato, chusoku) (jodan, chudan)
• Ushiro mawashi geri (jodan, chudan, gedan)
Kata
• Tensho No Kata
• Saiha
• Taikyoku Ichi, Ni, San, Pinian sono ichi w ura ( z obrotem)
Kumite
• Jiyu Kumite (20 walk z przeciwnikami w systemie Knock out/ Knockdown, zgodnie z przepisami dla juniorów i seniorów)
Renraku
• Mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan, mae geri jodan, mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan
Tameshiwari
• Obowiązkowe łamanie techniką seiken
• Dowolną techniką wybraną przez kandydata
Organizator musi zapewnić materiały do przeprowadzenia testu tamashiwari (deski o wymiarach 30 cm x 25 cm x 2,5 cm)
Ćwiczenie
• 100 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 150 skłonów leżąc na plecach
• 100 przysiadów

2 dan (czarny pas, 2 złote pagony)
Minimum 3 lata lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Kandydat musi mieć ukończone 21 lat
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Toho uchi jodan
• Keiko uchi
• Ippon nukite
Bloki (uke)
• Hiji uke chudan
• Shotei morote uke jodan
• Shuto morote uke gedan
Kopnięcia (geri)
• Tobi ushiro geri
• Tobi ushiro mawashi geri
• Tobi mawashi geri
• Age kakato ushiro geri
Kata
• Kanku Dai
• Gekisai Sho
• Seienchin
• Pinan, Ni w ura ( z obrotem)
Kumite
• Jiyu Kumite (30 walk z przeciwnikami w systemie knock out / knock down)
Tameshiwari
• Obowiązkowe łamanie seiken
• Dowolną techniką wybraną przez kandydata
Organizator musi zapewnić materiały do przeprowadzenia testu tamashiwari (deski o wymiarach 30 cm x 25 cm x 2,5 cm)
Ćwiczenia
• 100 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 150 skłonów leżąc na plecach
• 100 przysiadów
Egzaminator ze względu na wiek uczestnika może zmienić wymaganą ilość ćwiczeń w teście sprawności. Przy ocenie pod uwagę mogą być wzięte inne okoliczności np. zdrowotne.

3 dan (czarny pas, 3 złote pagony)
Minimum 4 lata lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Kandydat musi mieć ukończone 25 lat
Ogólne
• Kandydat musi znać oraz umieć wyjaśniać w sposób całkowity techniki podstawowe całego systemu egzaminacyjnego. Kandydat poddany zostanie testowi obejmującego wiedzę na temat karate-do, technik podstawowych, kata.
• Uprawnienia sędziowskie międzynarodowe kata, kumite
Kata
• Sushi Ho
• Garyu
• Seipai
• Pinan San, Yon, Go w ura ( z obrotem)
Kumite
• Jiyu Kumite (40 walk z przeciwnikami w systemie knock out/knock down)
Tameshiwari
• Obowiązkowe łamanie seiken
• Dowolną techniką wybraną przez kandydata
Ćwiczenie
• 100 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 150 skłonów leżąc na plecach
• 100 przysiadów

4 dan, 5 dan (czarny pas, 4 i 5 złote pagony)
Egzamin na te stopnie odbywa się według wymagań europejskiej i światowej organizacji.

Cytat dnia

Należy być silnym jak lew, a zarazem szlachetnym jak kwiat. Poprzez trening można dotrzeć do bram niebios.
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: