1066053383_note
 Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO ORGANIZUJE V Turniej Karate o Puchar Prezydenta Miasta Katowice Ku czci Powstańców Śląskich 
kkskarate.pl
najduchdojo.pl
1
1. Termin i miejsce
26 październik 2019 godzina: 10:00
Hala Sportowa Szkoła Podstawowa nr 56
ul. Spółdzielczości 21 40-642 Katowice
2. Organizator
Stowarzyszenie Najduch Dojo
email: biuro@najduchdojo.pl
3. Zasady rozgrywania konkurencjiKumite odbywać się będzie wg zasad i regulaminu EKO oraz ustaleń Sędziego Głównego i Organizatora.
Prosimy aby opiekunowie drużyn pilnowali kolejności startu swoich zawodników na poszczególnych matach
aby uniknąć niepotrzebnych przestojów. Nie stawienie się zawodnika w ciągu 1 min powoduje jego
dyskwalifikację.
4. Konkurencje dla roczników 2002- 2013 (dzieci od 5 roku życia do 15 włącznie- liczy się rok urodzenia)
 walka bezkontaktowa
 kata
 kumite
5. Uczestnictwo i zgłoszenia
Opłata startowa 50,00 zł płatna w dniu zawodów gotówką
 w Turnieju mogą brad udział Kluby posiadające aktualne ubezpieczenia NW.
 w zawodach mogą wziąd udział kluby , które zgłoszą swój udział
http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.html
od 10 .X do 22.10. 2019 roku.
22 października o 24:00 rejestracja zawodników zostanie automatycznie wyłączona.
 Do startu dopuszczeni będą zawodnicy i zawodniczki, którzy posiadają :
- czyste białe kimono
Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO
V Turniej Karate o
Puchar Prezydenta Miasta Katowice
Ku czci Powstańców Śląskich
kkskarate.pl
najduchdojo.pl
2
- pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju według załączonego wzoru
- aktualne badania lekarskie
- białe bawełnianie ochraniacze na golenie oraz piąstkówki, opcjonalnie chłopcy muszą byd
wyposażeni w suspensorium a dziewczynki w ochraniacze na piersi.
Uwaga opiekunowie : Każdy zawodnik ma przed przystąpieniem do walki założyd swoje ochraniacze
na golenie i piąstkówki oraz chłopcy suspensorium. Organizatorzy nie zapewniają powyższego sprzętu
osobistego.
Organizator zawodów zapewnia kaski oraz ochraniacze tułowia. Podczas zawodów można używad
swojego kasku za zgodą Sędziego Głównego.
W razie braku lub nieaktualnych badao odpowiedzialnośd za start zawodnika ponosi opiekun lub
trener danego klubu (pisemne oświadczenie)
6. Ramowy program zawodów:
8:00- 9:30- przyjazd ekip, weryfikacja zawodników (obowiązkowo: zezwolenia rodziców, aktualne badania
lekarskie oraz legitymacje szkolne),
9:30-10:00- narada sędziów
10:00- Walki bezkontaktowe włącznie z finałem (I,II,III mata )
11:30- I, II Mata – Kata we wszystkich kategoriach włącznie z finałem
12:00- oficjalne otwarcie
12:30- 18:00
I, II,, III mata- kumite
18:00– dekoracje zwycięzców
W godzinach między 12-14 wydawane będą obiady.
7. Nagrody i wyróżnienia: każdy z uczestników otrzyma pamiątkę związaną z udziałem w turnieju.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii dostaną dyplomy oraz puchary (miejsca od I do III)
8. Sędziowie: prosimy o wytypowanie z każdego klubu dwóch sędziów. Sędziowie powinni posiadad odpowiedni
strój sędziowski. Wszyscy sędziujący otrzymają bezpłatny posiłek podczas turnieju.
9. Postanowienia koocowe:
 Zawodnik może startowad tylko w jednej kategorii kumite
 W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Sędzia główny i Organizator
Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO
V Turniej Karate o
Puchar Prezydenta Miasta Katowice
Ku czci Powstańców Śląskich
kkskarate.pl
najduchdojo.pl
3
 Organizator nie ubezpiecza zawodników NW
B. Kategorie w KATA (decyduje pas)
Lp. Kategoria Rodzaj kata
1 10-1, 10-2, I) Kichon Kata Sono Ichi
II) Dowolne Kata Wybrane przez zawodnika
2 9-1, 9-2 I) Taikyoku Sono Ichi
II) Dowolne Kata Wybrane przez Zawodnika
3 8-1, 8-2, 7-1, 7-2 I) Taikyoku Kata Sono Ni
II) Dowolne Kata Wybrane przez zawodnika
4 6-1 , 6-2, 5-1, 5-2 I) Pinian Kata Sono Ichi
II) Dowolne Kata Wybrane przez zawodnika
5 4-1 i wyżej I) Pinian Kata Sono Ni
II) Dowolne Kata Wybrane przez zawodnika
Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO
V Turniej Karate o
Puchar Prezydenta Miasta Katowice
Ku czci Powstańców Śląskich
kkskarate.pl
najduchdojo.pl
4
C. Kategorie w Kumite (decyduje rok urodzenia)
lp Kategoria Czas walki
1 Chłopcy z rocznika 2014-2012 (5-7 lat) -25 kg Walka bezkontaktowa 1 minuta
2 Chłopcy z rocznika 2014-2012 (5-7 lat) +25 kg Walka bezkontaktowa 1 minuta
3 Dziewczynki z rocznika 2014-2012 (5-7 lat) -25 kg Walka bezkontaktowa 1 minuta
4 Dziewczynki z rocznika 2014-2012 (5-7lat) +25 kg Walka bezkontaktowa 1 minuta
5 Chłopcy z rocznika 2011-2010 (8-9 lat) -30 kg Kumite light-contact 1 minuta
6 Chłopcy z rocznika 2011-2010 (8-9 lat) +30 kg Kumite light-contact 1 minuta
7 Dziewczynki z rocznika 2011-2010 (8-9 lat) -30 kg Kumite light-contact 1 minuta
8 Dziewczynki z rocznika 2011-2010 (8-9 lat) +30 kg Kumite light-contact 1 minuta
9 Chłopcy z rocznika 2009-2008 (10-11lat) -30 kg Kumite light-contact 1, minuta
10 Chłopcy z rocznika 2009-2008 (10-11lat) -35 kg Kumite light-contact 1 minuta
11 Chłopcy z rocznika 2009-2008 (10-11lat) -40 kg Kumite light-contact 1 minuta
12 Chłopcy z rocznika 2009-2008 (10-11lat) +40kg Kumite light-contact 1 minuta
13 Dziewczynki z rocznika 2009-2008 (10-11lat) -30 kg Kumite light-contact 1 minuta
14 Dziewczynki z rocznika 2009-2008 (10-11lat) -35 kg Kumite light-contact 1 minuta
15 Dziewczynki z rocznika 2009-2008 (10-11lat) +35 kg Kumite light-contact 1 minuta
16 Chłopcy z rocznika 2007-2006 (12-13lat) -40 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
17 Chłopcy z rocznika 2007-2006 (12-13lat) -45 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
18 Chłopcy z rocznika 2007-2006 (12-13lat) -50 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
19 Chłopcy z rocznika 2007-2006 (12-13lat) -55 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
20 Chłopcy z rocznika 2007-2006 (12-13lat) +55 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
21 Dziewczynki z rocznika 2007-2006 (12-13lat) -40 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
22 Dziewczynki z rocznika 2007-2006 (12-13lat) -45 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
23 Dziewczynki z rocznika 2007-2006 (12-13lat) +45 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
24 Chłopcy z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) – 50 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
25 Chłopcy z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) – 55kg Kumite semi contact 1,5 minuty
26 Chłopcy z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) -60 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
27 Chłopcy z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) -65kg Kumite semi contact 1,5 minuty
28 Chłopcy z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) -70 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
29 Chłopcy z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) +70 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
30 Dziewczynki z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) – 50 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
31 Dziewczynki z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) – 55kg Kumite semi contact 1,5 minuty
32 Dziewczynki rocznika 2005-2004 (14-15 lat) -60 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
33 Dziewczynki rocznika 2005-2004 (14-15 lat) +60 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
 Kumite light contact: gedan- zabronione, chudan- dozwolone, jodan- dozwolone oprócz
obrotowych, frontalnych i opadających (wszystkie techniki z kontrolowaną siłą)
 kumite semi-kontakt : - gedan – dozwolone oprócz obrotowych, chudan – dozwolon- jodan –
dozwolone oprócz obrotowych, frontalnych i opadających (wszystkie techniki z kontrolowaną siłą)
 O starcie zawodnika w danej kategorii decyduje rok urodzenia
 Informuję tez ze kategorie wagowe mogą ulec zmianie - jest to zależne od zgłoszeo.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w zawodach,
życzą udanego startu oraz wielu sportowych wrażeń !
Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO
V Turniej Karate o
Puchar Prezydenta Miasta Katowice
Ku czci Powstańców Śląskich
kkska

Cytat dnia

Codziennie trzeba starać się wykraczać poza swoje możliwości.
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: