1090079396_note
 Regulamin:
1. Organizatorzy:
Bielski Klub Karate Kyokushin ul. Klonowa 11, 43-300 Bielsko-Biała, GOSIR Wilkowice, Wójt Gminy Wilkowice
2. Termin i miejsce:
Sobota 25 listopada 2017 roku.
Hala widowiskowo-sportowa GOSIR Wilkowice, ul. Szkolna 8a, 43-365 Wilkowice
3. Uczestnictwo:
W zawodach mogą wziąć udział ekipy ze wszystkich klubów karate Kyokushin współpracujących z PZK oraz innych organizacji
akceptujących przepisy karate Kyokushin, zaproszonych przez organizatora składające się z dowolnej liczby zawodników.
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
▪ Aktualne badania od lekarza sportowego, stwierdzające zdolność do uprawiania karate. Brak takich badań uniemoż-
liwia udział w zawodach, w konkurencji SEMI KONTAKT osób niepełnoletnich.
▪ Dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia).
▪ Membership Card (licencje klubu lub PZK)
▪ Czyste białe karate-gi.
▪ Komplet obowiązujących ochraniaczy osobistych dla danej kategorii.
▪ Osoby niepełnoletnie - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju wg załączonego wzoru.
Brak takiej zgody w przypadku zawodników startujących w konkurencji SEMI KONTAKT powoduje automatyczne
wykluczenie z turnieju.
Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania, inaczej team nie będzie dopuszczony, i powinien posiadać w tym celu
kompletny strój sędziowski. Turniej zostanie rozegrany na dwóch matach .
4. Konkurencje:
Turniej będzie rozegrany w następujących konkurencjach:
▪ kumite semi kontakt (wg przepisów karate kyokushin ) dla osób w wieku poniżej 18 lat;
▪ kata
KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT
O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia! Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kategoriach wagowych. Prosimy
o dokładne podawanie wagi zawodników do 1 kg. Kategorie mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.
Chłopcy:
- juniorzy 16 -17 lat (rocznik 2001-2000) nie ukończone 18 lat do 60 kg, do 70 kg, do 80 kg, pow. 80 kg
- juniorzy młodsi 14 - 15 lat (rocznik 2003-2002) do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, pow. 65 kg
- młodzicy 12 - 13 lat (rocznik 2005-2004) do 45 kg, do 55 kg, do 60 kg, pow. 60 kg
- kadeci 11 - 10 lat (rocznik 2006-2007) do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, pow. 45 kg
- kadeci młodsi 8 - 9 lat (rocznik 2009-2008) do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg
- dzieci (chłopcy) do lat 7 lat (rocznik 2010-2011) do 20 kg do 25 kg, pow. 25 kg
Dziewczęta:
- juniorki 16-17 lat ( rocznik 2001-2000) do 55 kg, do 55 kg, pow.65 kg
- juniorki młodsze 14-15 lat (rocznik 2003-2002) do 50 kg, do 60 kg, pow. 60 kg
- młodziczki 12-13 lat (rocznik 2005-2004) do 40 kg, do 45 kg, pow. 50 kg
- kadetki 11 - 10 lat (rocznik 2006-2007) do 35 kg, do 45 kg, pow. 45 kg
- kadetki młodsze 8 - 9 lat (rocznik 2009-2008) do 25 kg, do 30 kg, pow.35 kg
- dzieci (dziewczęta) do 7 lat (rocznik 2010-2011) do 20 kg, do 25 kg, pow. 25 kgKATEGORIE KATA
Chłopcy juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy I tura - geksai-sho II tura - dowolne wyższe kata
kadeci, kadeci młodsi, dzieci I tura - taikyoku kata sono ichi II tura – taikyoku kata sono san
Dziewczęta: juniorki, juniorki młodsze, młodziczki I tura - geksai-sho II tura - dowolne wyższe kata
kadetki, kadetki młodsze, dzieci I tura - taikyoku kata sono ichi II tura - taikyoku kata sono san
ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE SEMI KONTAKT
Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Jeżeli w kategorii będzie mniej niż trzech zawodników kategoria
może zostać połączona z inną kategorią. Wszystkie kategorie wiekowe będą walczyć wg światowych przepisów karate
kyokushin, tj. w szczególności:
 w kategoriach juniorów i juniorów młodszych na głowę będą dozwolone wszystkie kopnięcia
 w kategoriach młodzicy, kadeci, kadeci młodsi i dzieci na głowę będą dozwolone wszystkie kopnięcia wyłączając kaiten-geri,
mai-geri-jodan, hiza-geri-jodan
 we wszystkich kategoriach dopuszczalne jest stosowanie low kick (mawashi-geri-gedan)
 wazari będzie przyznawane za technikę wywołującą wyraźne wrażenie na przeciwniku, a ippon za technikę wywołującą dłuż-
szą niż 3 sekundy niezdolność do walki
Zawodnicy podczas walki są wyposażeni w ochraniacze wg poniższej tabeli:
Kategoria obowiązkowe ochraniacze osobiste
obowiązkowe ochraniacze
zapewniane przez organizatora
ochraniacze obowiązkowe
dzieci
kadeci młodsi kadeci
- białe ochraniacze goleń-stopa,
- piąstkówki
- mężczyźni-suspensorium,
- ochraniacz tułowia hogo,
- kask z ochroną twarzy
(kratą)
- kobiety-suspensorium
- miękkie ochraniacze na kolana,
młodzicy
juniorzy młodsi
juniorzy
- białe ochraniacze goleń-stopa,
- piąstkówki
- ochraniacz zębów (tzw. "szczęka"),
- mężczyźni-suspensorium,
- kobiety-ochraniacz na piersi-osobne
miseczki piankowe i elastyczna koszulka
- kask z ochroną twarzy
(kratką)
- kobiety-suspensorium
- miękkie ochraniacze na kolana,
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy. Organizator
nie zapewnia obowiązkowych ochraniaczy osobistych.
Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci, kadetów młodszych i kadetów
1,5 min runda podstawowa –> pierwsza dogrywka 1 min –> waga (o wyniku decyduje różnica wagi większa niż 3 kg) –> druga
dogrywka 1 min, po której musi zapaść werdykt.
Przebieg i czas walki w kategoriach młodzików, juniorów młodszych i juniorów
2 min runda podstawowa –> pierwsza dogrywka 2 min –> waga (o wyniku decyduje różnica wagi większa niż 3 kg)
–> druga dogrywka 2 min, po której musi zapaść werdykt.
5. Opłata startowa:
Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 50 zł, w cenie zawodnicy otrzymają ciepły posiłek. Opłata płatna
gotówką w dniu zawodów lub przelewem na konto podane w nagłówku (prosimy o przywiezienie dowodu wpłaty).
6. Nagrody i punktacja drużynowa:
Za pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wszystkich kategoriach zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy. Sposób obliczania
punktacji drużynowej 1 miejsce - 5 pkt, 2 miejsce - 3 pkt, 3 miejsce - 1 pkt.
7. Zgłoszenia:
a) zgłoszenia zawodników należy przesłać NAJPÓŹNIEJ do 21 listopada 2017 roku do godz. 24:00;
b) 23 listopada na stronie www.karatebielsko.pl zostanie umieszczona lista zgłoszonych zawodników; dostrzeżone błędy
należy jak najszybciej zgłosić telefonicznie lub pisemnie do organizatora tel. 510 258 708, e-mail: radek@kontrast.pl
c) przed zawodami nastąpi weryfikacja zgłoszeń i wagi zawodników

Cytat dnia

Wszystkie egoistyczne żądze powinny zostać spalone w łagodzących płomieniach ciężkiego treningu.
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: