1167686445_note
 REGULAMIN

Mistrzostw Makroregionu Południowego

1. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów i regulaminu PZK w następujących konkurencjach:
 Kumite seniorów ( ukończone 18 lat)
 Kumite seniorek (ukończone 18 lat)
 Kumite seniorów (ukończone 18 lat) wg przepisów WKF
 Kumite seniorek ( ukończone 18 lat) wg przepisów WKF
 Kumite Masters (ukończone 35 lat)
 Kumite semi kontakt juniorów (roczniki 2002, 2001 i 2000 - zawodnicy z tego rocznika, którzy jeszcze nie
ukończyli 18 lat)
 Kumite wg przepisów WKF juniorów (roczniki 2002, 2001 i 2000 - zawodnicy z tego rocznika, którzy jeszcze nie
ukończyli 18 lat)
 Kumite semi kontakt juniorek (roczniki 2002, 2001 i 2000 - zawodniczki z tego rocznika, które jeszcze nie
ukończyły 18 lat)
 Kumite wg przepisów WKF juniorek (roczniki 2002, 2001 i 2000 - zawodniczki z tego rocznika, które jeszcze nie
ukończyły 18 lat)
 Kumite semi kontakt juniorów młodszych (roczniki 2003 i 2004)
 Kumite wg przepisów WKF juniorów młodszych (roczniki 2003 i 2004)
 Kumite semi kontakt juniorek młodszych (roczniki 2003 i 2004)
 Kumite wg przepisów WKF juniorek młodszych (roczniki 2003 i 2004)
 Kata seniorów (rocznik 1999 i starsi)
 Kata seniorek (rocznik 1999 i starsi)
 Kata juniorów (roczniki 2002, 2001 i 2000 - zawodnicy z tego rocznika, którzy jeszcze nie ukończyli 18 lat)
 Kata juniorek (roczniki 2002, 2001 i 2000 - zawodniczki z tego rocznika, które jeszcze nie ukończyły 18 lat)
 Kata juniorów młodszych (roczniki 2003 i 2004)
 Kata juniorek młodszych (roczniki 2003 i 2004)
2. Konkurencja kumite seniorów (ukończone 18 lat) zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących
kategoriach:
 Mężczyźni: kat. -65, -70, -75, -80, +80 kg
 Mężczyźni wg przepisów WKF kategoria Open (bez podziału na wagi)
 Kobiety: kat. –55, -60, - 65kg, +65 kg
 Kobiety wg przepisów WKF kategoria Open (bez podziału na wagi)
3. Konkurencja kumite masters (ukończone 35 lat) zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących
kategoriach:
 Mężczyźni: kat -85, +85 kg
4. Konkurencja kumite semi kontakt Juniorów (16-17 lat) zostanie rozegrana systemem pucharowym
w następujących kategoriach:
 Juniorzy: kat. -60, -65, -70, -75, +75 kg
 Juniorzy wg przepisów WKF kategoria Open (bez podziału na wagi)
 Juniorki: kat. -55, -60, +60kg
 Juniorki wg przepisów WKF kategoria Open (bez podziału na wagi)
5. Konkurencja kumite semi kontakt Juniorów młodszych (14-15 lat) zostanie rozegrana systemem pucharowym
w następujących kategoriach:
 Juniorzy młodsi: kat. -50, -55, -60, -65, +65 kg
 Juniorzy młodsi wg przepisów WKF kat. Open (bez podziału na wagi)

 Juniorki młodsze: kat. -50, -55, +55kg
 Juniorki młodsze wg przepisów WKF kat. Open (bez podziału na wagi)
6. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach.
 tura I obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata określone w drodze losowania,
 tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej.
Kategoria I tura II tura
Seniorzy/Seniorki

Pinan sono yon
Pinan sono go
Yantsu, Tsuki no kata,
Saifa

Kanku-dai, Geksai-sho,
Seienchin, Geksai-dai,
Sushi-ho, Garyu
Seipai

Juniorzy/Juniorki

Pinian sono ni,
Pinian sono san
Pinian sono yon

Pinian sono go, Tsuki no kata,
Geksai dai, Geksai sho,
Yantsu, Saifa

Juniorzy
młodsi/Juniorki
młodsze

taikioku sono san, pinan sono
ichi, sakugi sono ni

pinan sono ni, pinan sono san,
pinan sono yon,
tsuki no kata, sakugi sono san

REGULAMIN

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
młodzik 12-13 lat (w 2018 roku urodzeni 01.01.2005 - 31.12.2006)
1. Zawody zostaną rozegrane wg przepisów i regulaminu PZK w następujących konkurencjach:
Kumite semi kontakt chłopców
Kumite wg przepisów WKF chłopców
Kumite semi kontakt dziewcząt
Kumite wg przepisów WKF dziewcząt
kata indywidualne chłopców
kata indywidualne dziewcząt
Konkurencja kumite semi kontakt zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących kategoriach:
Młodzicy: -40 kg, -45 kg, -50 kg, -60 kg, +60 kg,
Młodzicy wg przepisów WKF kategoria Open (bez podziału na wagi)
Młodziczki: -40 kg, -50 kg, +50 kg
Młodziczki wg przepisów WKF kategoria Open (bez podziału na wagi)
Czas trwania walki 1,5 min, możliwa jest tylko jedna dogrywka 1,5 min.
2. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach.
 tura I obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata w drodze losowania,
 tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej.
eliminacje: taikioku sono ichi, taikioku sono san, pinan sono ichi
finały: pinan sono ni, pinan sono san, pinan sono yon, tsuki no kata, sakugi sono san, kihon sono ni
W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż czterech zawodników, konkurencja może zostać odwołana.

Cytat dnia

Człowiek może być biedny, ale jeżeli ma cel i dąży do jego osiągnięcia jest piękny.
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: