1730662030_note
 Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO

V Turniej Karate o
Puchar Prezydenta Miasta Katowice
Ku czci Powstańców Śląskich

kkskarate.pl
najduchdojo.pl

1

1. Termin i miejsce

26 październik 2019 godzina: 10:00
Hala Sportowa Szkoła Podstawowa nr 56
ul. Spółdzielczości 21 40-642 Katowice

2. Organizator
Stowarzyszenie Najduch Dojo
email: biuro@najduchdojo.pl

3. Zasady rozgrywania konkurencji-
Kumite odbywać się będzie wg zasad i regulaminu EKO oraz ustaleń Sędziego Głównego i Organizatora.

Prosimy aby opiekunowie drużyn pilnowali kolejności startu swoich zawodników na poszczególnych matach
aby uniknąć niepotrzebnych przestojów. Nie stawienie się zawodnika w ciągu 1 min powoduje jego
dyskwalifikację.
4. Konkurencje dla roczników 2002- 2013 (dzieci od 5 roku życia do 15 włącznie- liczy się rok urodzenia)
 walka bezkontaktowa
 kata
 kumite
5. Uczestnictwo i zgłoszenia

Opłata startowa 50,00 zł płatna w dniu zawodów gotówką
 w Turnieju mogą brad udział Kluby posiadające aktualne ubezpieczenia NW.
 w zawodach mogą wziąd udział kluby , które zgłoszą swój udział
http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.html
od 10 .X do 22.10. 2019 roku.
22 października o 24:00 rejestracja zawodników zostanie automatycznie wyłączona.
 Do startu dopuszczeni będą zawodnicy i zawodniczki, którzy posiadają :
- czyste białe kimono

Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO

V Turniej Karate o
Puchar Prezydenta Miasta Katowice
Ku czci Powstańców Śląskich

kkskarate.pl
najduchdojo.pl

2

- pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju według załączonego wzoru
- aktualne badania lekarskie
- białe bawełnianie ochraniacze na golenie oraz piąstkówki, opcjonalnie chłopcy muszą byd
wyposażeni w suspensorium a dziewczynki w ochraniacze na piersi.
Uwaga opiekunowie : Każdy zawodnik ma przed przystąpieniem do walki założyd swoje ochraniacze
na golenie i piąstkówki oraz chłopcy suspensorium. Organizatorzy nie zapewniają powyższego sprzętu
osobistego.
Organizator zawodów zapewnia kaski oraz ochraniacze tułowia. Podczas zawodów można używad
swojego kasku za zgodą Sędziego Głównego.
W razie braku lub nieaktualnych badao odpowiedzialnośd za start zawodnika ponosi opiekun lub
trener danego klubu (pisemne oświadczenie)
6. Ramowy program zawodów:
8:00- 9:30- przyjazd ekip, weryfikacja zawodników (obowiązkowo: zezwolenia rodziców, aktualne badania
lekarskie oraz legitymacje szkolne),
9:30-10:00- narada sędziów
10:00- Walki bezkontaktowe włącznie z finałem (I,II,III mata )
11:30- I, II Mata – Kata we wszystkich kategoriach włącznie z finałem
12:00- oficjalne otwarcie
12:30- 18:00
I, II,, III mata- kumite
18:00– dekoracje zwycięzców
W godzinach między 12-14 wydawane będą obiady.

7. Nagrody i wyróżnienia: każdy z uczestników otrzyma pamiątkę związaną z udziałem w turnieju.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii dostaną dyplomy oraz puchary (miejsca od I do III)
8. Sędziowie: prosimy o wytypowanie z każdego klubu dwóch sędziów. Sędziowie powinni posiadad odpowiedni
strój sędziowski. Wszyscy sędziujący otrzymają bezpłatny posiłek podczas turnieju.
9. Postanowienia koocowe:
 Zawodnik może startowad tylko w jednej kategorii kumite
 W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Sędzia główny i Organizator

Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO

V Turniej Karate o
Puchar Prezydenta Miasta Katowice
Ku czci Powstańców Śląskich

kkskarate.pl
najduchdojo.pl

3
 Organizator nie ubezpiecza zawodników NW
B. Kategorie w KATA (decyduje pas)

Lp. Kategoria Rodzaj kata
1 10-1, 10-2, I) Kichon Kata Sono Ichi

II) Dowolne Kata Wybrane przez zawodnika

2 9-1, 9-2 I) Taikyoku Sono Ichi

II) Dowolne Kata Wybrane przez Zawodnika

3 8-1, 8-2, 7-1, 7-2 I) Taikyoku Kata Sono Ni

II) Dowolne Kata Wybrane przez zawodnika

4 6-1 , 6-2, 5-1, 5-2 I) Pinian Kata Sono Ichi

II) Dowolne Kata Wybrane przez zawodnika

5 4-1 i wyżej I) Pinian Kata Sono Ni

II) Dowolne Kata Wybrane przez zawodnika

Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO

V Turniej Karate o
Puchar Prezydenta Miasta Katowice
Ku czci Powstańców Śląskich

kkskarate.pl
najduchdojo.pl

4
C. Kategorie w Kumite (decyduje rok urodzenia)
lp Kategoria Czas walki
1 Chłopcy z rocznika 2014-2012 (5-7 lat) -25 kg Walka bezkontaktowa 1 minuta
2 Chłopcy z rocznika 2014-2012 (5-7 lat) +25 kg Walka bezkontaktowa 1 minuta
3 Dziewczynki z rocznika 2014-2012 (5-7 lat) -25 kg Walka bezkontaktowa 1 minuta
4 Dziewczynki z rocznika 2014-2012 (5-7lat) +25 kg Walka bezkontaktowa 1 minuta
5 Chłopcy z rocznika 2011-2010 (8-9 lat) -30 kg Kumite light-contact 1 minuta
6 Chłopcy z rocznika 2011-2010 (8-9 lat) +30 kg Kumite light-contact 1 minuta
7 Dziewczynki z rocznika 2011-2010 (8-9 lat) -30 kg Kumite light-contact 1 minuta
8 Dziewczynki z rocznika 2011-2010 (8-9 lat) +30 kg Kumite light-contact 1 minuta
9 Chłopcy z rocznika 2009-2008 (10-11lat) -30 kg Kumite light-contact 1, minuta
10 Chłopcy z rocznika 2009-2008 (10-11lat) -35 kg Kumite light-contact 1 minuta
11 Chłopcy z rocznika 2009-2008 (10-11lat) -40 kg Kumite light-contact 1 minuta
12 Chłopcy z rocznika 2009-2008 (10-11lat) +40kg Kumite light-contact 1 minuta
13 Dziewczynki z rocznika 2009-2008 (10-11lat) -30 kg Kumite light-contact 1 minuta
14 Dziewczynki z rocznika 2009-2008 (10-11lat) -35 kg Kumite light-contact 1 minuta
15 Dziewczynki z rocznika 2009-2008 (10-11lat) +35 kg Kumite light-contact 1 minuta
16 Chłopcy z rocznika 2007-2006 (12-13lat) -40 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
17 Chłopcy z rocznika 2007-2006 (12-13lat) -45 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
18 Chłopcy z rocznika 2007-2006 (12-13lat) -50 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
19 Chłopcy z rocznika 2007-2006 (12-13lat) -55 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
20 Chłopcy z rocznika 2007-2006 (12-13lat) +55 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
21 Dziewczynki z rocznika 2007-2006 (12-13lat) -40 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
22 Dziewczynki z rocznika 2007-2006 (12-13lat) -45 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
23 Dziewczynki z rocznika 2007-2006 (12-13lat) +45 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
24 Chłopcy z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) – 50 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
25 Chłopcy z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) – 55kg Kumite semi contact 1,5 minuty
26 Chłopcy z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) -60 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
27 Chłopcy z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) -65kg Kumite semi contact 1,5 minuty
28 Chłopcy z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) -70 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
29 Chłopcy z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) +70 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
30 Dziewczynki z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) – 50 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
31 Dziewczynki z rocznika 2005-2004 (14-15 lat) – 55kg Kumite semi contact 1,5 minuty
32 Dziewczynki rocznika 2005-2004 (14-15 lat) -60 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
33 Dziewczynki rocznika 2005-2004 (14-15 lat) +60 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
 Kumite light contact: gedan- zabronione, chudan- dozwolone, jodan- dozwolone oprócz
obrotowych, frontalnych i opadających (wszystkie techniki z kontrolowaną siłą)
 kumite semi-kontakt : - gedan – dozwolone oprócz obrotowych, chudan – dozwolon- jodan –
dozwolone oprócz obrotowych, frontalnych i opadających (wszystkie techniki z kontrolowaną siłą)
 O starcie zawodnika w danej kategorii decyduje rok urodzenia
 Informuję tez ze kategorie wagowe mogą ulec zmianie - jest to zależne od zgłoszeo.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w zawodach,
życzą udanego startu oraz wielu sportowych wrażeń !

Cytat dnia

Czy choćby najmniejsze osiągnięcie warte jest radości, jeżeli jego zdobyciu nie towarzyszyły ból i łzy?
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: