2059925406_note
 IKO NAKAMURA POLISH OPEN 2020
1 Otwarty Puchar Polski Karate Kyokushin Pod Honorowym Patronatem posła na Sejm RP pana Wiesława Janczyka

KOMUNIKAT
1.Organizator
Limanowski Klub Kyokushin Karate, ul. Piłsudskiego 82/27, 34-600 Limanowa Shihan Zbigniew Goliński 5 dan – 666 902 612, sensei Marcin Guzik 530 40 41 41
2.Termin i miejsce: Sobota, 4 kwietnia 2020 r. Hala Sportowa przy ZS nr 1 w Limanowej, ul. Piłsudskiego 81
3. Informacje: Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP – pan Wiesław Janczyk
Patronat medialny: Limanowska Telewizja Internetowa TV28 oraz portal Limanowa.in
4. Uczestnictwo:
• w zawodach mogą wziąść udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników
w poszczególnych kategoriach wagowych z różnych Organizacji Kyokushin.Turniej
będzie rozegrany w kategoriach wiekowych wg światowych przepisów IKO Nakamura z
podziałem na: turniej kumite pomarańczowych pasów, turniej główny kumite od 8 kyu,
turniej kumite seniorów, seniorek oraz mastersów. Podział nie dotyczy konkurencji KATA.
• We wszystkich kategoriach dopuszczalne jest stosowanie low kick (mawashi-geri-gedan).
• Na strefę jodan będą dozwolone wszystkie kopnięcia z wyłączeniem technik yoko, mae geri
oraz hiza.
• Wazari będzie przyznawane za technikę wywołującą wrażenie na przeciwniku, a ippon za
technikę wywołującą dłuższą niż 3 sekundy niezdolność do walki.
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
• aktualne badanie od lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania karate. Brak
takich badań uniemożliwia wystąpienie w zawodach
• Dolument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (z dokładną datą urodz.)
• Czyste białe Gi
• Posiadanie kompletu obowiązkowych ochraniaczy osobistych dla danej kategorii
• Obowiązkowe ochraniacze na kolana we wszystkich kategoriach semi kontakt
• Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju wg załączonego
wzoru. Brak takiej zgody w przypadku zawodników startujących w konkurencji kumite
powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju !!!!
• Wszystkie ekipy startujące w turnieju muszą obowiązkowo wyznaczyć jednego sędziego.
4. Konkurencje
Turniej będzie rozgrywany w następujących konkurencjach:
• kumite semi kontakt dla początkujących, Turniej Pomarańczowych pasów, dla 10 i 9 kyu
• kumite semi kontakt dla zaawansowanych, Turniej Główny od 8 kyu, dla osób pon. 18 lat
• kumite full kontakt Turniej Seniorów, seniorek i masters, dla osób powyżej 18 lat wg tabeli
• kata wg tabeli
KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT
TURNIEJ POMARAŃCZOWYCH PASÓW
Turniej pomarańczowych pasów przeznaczony jest dla zawodników 10 i 9 kyu.
O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia.
Kategorie wagowe mogą ulec zmianie, prosimy o podanie dokładnej wagi zawodnika.
Wiek Waga WIEK Waga
Chłopcy 2012-2013 -25 +25 Dziewczęta 2012-2013 -25 +25 
Chłopcy 2010-2011 -30 -35 +35 Dziewczęta 2010-2011 -35 +35 
Chłopcy 2008-2009 -35 -40 -50 +50 Dziewczęta 2008-2009 -40 +40 

KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT
TURNIEJ GŁÓWNY OD 8 KYU
O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia.
O udziale w kategorii Junior (2003-2002) decyduje data urodzenia, zawodnicy, którzy w dniu
turnieju mają ukończone 18 lat startują w Turnieju Seniorów.
Kategorie wiekowe mogą ulec zmianie, prosimy o podanie dokładnej wagi.
Wiek Waga WIEK Waga
Chłopcy 2010 – 2011 -30 -35 +35
Dziewczęta 2010 – 2011 -35 +35
Kadeci 2008 – 2009 -35 -40 -50 +50
Kadetki 2008 – 2009 -40 +40
Młodzicy 2006 – 2007 -45 -50 -60 +60
Młodziczki 2006 – 2007 -40 -45 -50 +50
Juniorzy młodsi 2004 – 2005 -55 -60 -70 +70
Juniorki mlodsze 2004 – 2005 -45 -50 -55 +55
Juniorzy 2002 – 2003 -65 -70 -80 +80
Juniorki 2003 – 2003 -60 +60

KATEGORIE KUMITE FULL KONTACT
TURNIEJ SENIORÓW, SENIOREK ORAZ MASTERS
Turniej full kontakt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
Kategorie wagowe mogą ulec zmianie, prosimy o podanie dokładnej wagi zawodnika.
Wiek Waga
Senior -65 kg. -75 kg. -85 kg. +85 kg.
Seniorki -65 kg +65 kg.
Masters +35 lat OPEN

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE
Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym.
W Turnieju Pomarańczowych Pasów oraz w Turnieju Głównym od 8 kyu nie będzie walk o 3
miejsce. Natomiast w Turnieju Seniorów będą walki o 3 miejsce.
Zawodnicy podczas walki są chronieni przez ochraniacze wg poniższej tabelii:
Kategorie Obowiązkowe ochraniacze osobiste Obowiązkowe ochraniacze
zapewnione przez orgaznizatorów
Chłopcy, dziewczęta
2004-2013
- białe ochraniacze goleń-stopa
- piąstkówki, nakolanniki
- mężczyźni - suspensorium
- ochraniacz tułowia hogo
- kask ochronny twarzy z
kratką
Chłopcy , dziewczęta
2002-2003
- białe ochraniacze goleń-stopa
- piąstkówki, nakolanniki
- ochraniacz zębów (tzw.szczęka)
- mężczyźni – suspensorium
- kobiety – ochraniacz na piersi
- kask ochronny twarzy lub kask
z kratką
Seniorzy
Seniorki
Masters
- suspensor
- białe ochraniacze goleń-stopa,
ochraniacz na piersi
- kask, suspensor, białe ochraniacze
goleń-stopa
- nie dotyczy
- nie dotyczy
- kask
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w
komplecie ochraniaczy. Organizator nie zapewnia ww obowiązkowych ochraniaczy osobistych.
Walki półfinałowe i finałowe w kat. Junior Młodszy (2005-2004) odbędą się bez hogo.
Przebieg i czas walki - turniej pomarańczowych pasów.
1. Runda eliminacyjna: 60 sec > bez dogrywki, musi zostać podjęty werdykt
2. Runda półfinałowa i finałowa: 60 sec > 60 sec
Przebieg i czas walki - turniej zaawansowanych 2013-2004
1. Runda eliminacyjna: 90 sec > 90 sec
2. Runda półfinałowa i finałowa: 90 sec > 90 sec > waga (3 kg) > 90 sec
Przebieg i czas walki - turniej zaawansowanych 2003-2002
1. Runda eliminacyjna: 120 sec > 120 sec
2. Runda półfinałowa i finałowa: 120 sec > 120 sec > waga (3kg) > 120 sec
Przebieg i czas walki – turniej seniorów, seniorek oraz masters
3. Runda eliminacyjna: 120 sec > 120 sec
4. Runda półfinałowa i finałowa: 180 sec > 120 sec > waga (3kg) > 120 sec
ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KATA
Konkurencja kata zostanie rozegrana z podziałem na wiek
dla chłopców i dziewcząt (łącznie) w dwóch turach.
I tura oceniana na punkty zawodnik wykonuje kata wg tabeli
II tura oceniana na punkty zawodnik wykonuje wybrane kata z tabeli
Rocznik 1 tura (punkty) 2 tura (punkty)
2011-2008 Taikioku sono ni Taikioku sono san, Pinian sono ich
2007-2006 Taikioku sono san Pinian sono ich, Pinian sono ni
2005-2004 Pinian sono ni Pinian sono san, Pinian sono yon
2003-2002 Tsuki no kata Gekisai sho, Tsuki no kata, Seinchin,
Seipai, Kanku Dai, Sushiho
5.Opłata
Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową, która pokrywa część kosztów organizacyjnych. W
startowe wliczony jest ciepły posiłek rozdawany na hali podczas przerwy obiadowej.
Opłata płatna przelewem na konto bakowe klubu nr 54 8804 0000 0000 0018 8870 0001
z dopiskiem „Nazwa klubu – opłata startowa“ do dnia 27 marca 2020
lub w dniu zawodów podczas weryfikacji.
Poczęstunek dla sędziów jest bezpłatny.
OPŁATA STARTOWA
KUMITE 60,00 zł
KATA 50,00 zł
KUMITE I KATA 100,00 zł

Cytat dnia

Czy choćby najmniejsze osiągnięcie warte jest radości, jeżeli jego zdobyciu nie towarzyszyły ból i łzy?
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: