282379704_note
 Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO
VI Międzynarodowy Turniej Karate o
Puchar Prezydenta Miasta Katowice
kkskarate.pl
najduchdojo.pl
2
1. Termin i miejsce
24 październik 2020 godzina: 10:00
Hala Sportowa Szkoła Podstawowa nr 56
ul. Spółdzielczości 21 40-642 Katowice
2. Organizator
Stowarzyszenie Najduch Dojo
email: biuro@najduchdojo.pl
3. Zasady rozgrywania konkurencjiKumite odbywad się będzie wg zasad i regulaminu EKO oraz ustaleo Sędziego Głównego i Organizatora.
Sędzią głównym będzie Sensei Grzegorz Sojka.
Prosimy aby opiekunowie drużyn pilnowali kolejności startu swoich zawodników na poszczególnych matach
aby uniknąd niepotrzebnych przestojów. Nie stawienie się zawodnika w ciągu 1 min powoduje jego
dyskwalifikację.
UWAGA !!!
Ze względu na wymagania epidemiologiczne zawodnicy startujący w kumite muszą posiadać
własne ochraniacze na tułów hogo i ochraniacz głowy - kask z kratką (niebieskie lub
czerwone, zgodne ze standardami panującymi na Turniejach).
Każdy zawodnik, trener i sędzia będzie zobowiązany do wypełnienia krótkiej ankiety Covid19 oraz zostanie poddany pomiarowi temperatury.
Turniej będzie rozgrywany bez udziału publiczności .
4. Konkurencje dla roczników 2004- 2015 (dzieci od 5 roku życia do 16 włącznie- liczy się rok urodzenia)
 walka bezkontaktowa
 kata
 kumite
5. Uczestnictwo i zgłoszenia
Opłata startowa 60,00 zł płatna w dniu zawodów gotówką
 w Turnieju mogą brad udział Kluby posiadające aktualne ubezpieczenia NW.
 w zawodach mogą wziąd udział kluby , które zgłoszą swój udział
http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.html
21 października o 24:00 rejestracja zawodników zostanie automatycznie wyłączona.
Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO
VI Międzynarodowy Turniej Karate o
Puchar Prezydenta Miasta Katowice
kkskarate.pl
najduchdojo.pl
3
 Do startu dopuszczeni będą zawodnicy i zawodniczki, którzy posiadają :
- pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju według załączonego wzoru
- aktualne badania lekarskie
- dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika
- Paszport EKO
- czyste białe kimono
- białe bawełnianie ochraniacze na golenie oraz piąstkówki, opcjonalnie chłopcy muszą byd
wyposażeni w suspensorium a dziewczynki w ochraniacze na piersi.
Uwaga opiekunowie : Każdy zawodnik ma przed przystąpieniem do walki założyd swoje ochraniacze
na golenie i piąstkówki oraz chłopcy suspensorium. Organizatorzy nie zapewniają powyższego sprzętu
osobistego.
Ze względu na epidemię koronowirusa, wyjątkowo organizator dopuszcza używanie klubowych
kasków oraz ochraniaczy tułowia. Organizator zapewnia stosowne środki do dezynfekcji.
W razie braku lub nieaktualnych badao odpowiedzialnośd za start zawodnika ponosi opiekun lub
trener danego klubu (pisemne oświadczenie)
6. Ramowy program zawodów:
8:00- 9:30- przyjazd ekip, weryfikacja zawodników (obowiązkowo: zezwolenia rodziców, aktualne badania
lekarskie oraz legitymacje szkolne),
9:30-10:00- narada sędziów
10:00- Walki bezkontaktowe włącznie z finałem (dwie maty)
Kata włącznie z finałem
12:30-13:00- dekoracja zwycięzców
13:00- 18:00
I, II,, III , IV mata- kumite
18:00– dekoracje zwycięzców
W godzinach między 12-14 wydawane będą obiady.
Ze względu na epidemię COVID_19 oficjalne otwarcie stoi od znakiem zapytania i jest zależne od ilości
uczestników .
Podczas Turnieju udostępnimy dodatkową sale, aby ograniczyd ilośd osób będących na Hali.
Mamy prośbę, aby na Turniej z dziedmi przyjeżdżało jak najmniej osób towarzyszących ( rodziców)
Nagrody i wyróżnienia: każdy z uczestników otrzyma pamiątkę związaną z udziałem w turnieju.
Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO
VI Międzynarodowy Turniej Karate o
Puchar Prezydenta Miasta Katowice
kkskarate.pl
najduchdojo.pl
4
Zwycięzcy poszczególnych kategorii dostaną medale oraz dyplomy (miejsca od I do III)
7. Sędziowie: prosimy o wytypowanie z każdego klubu dwóch sędziów. Sędziowie powinni posiadad odpowiedni
strój sędziowski. Wszyscy sędziujący otrzymają bezpłatny posiłek podczas turnieju.
8. Postanowienia koocowe:
 Zawodnik może startowad tylko w jednej kategorii kumite
 W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Sędzia główny i Organizator
 Organizator nie ubezpiecza zawodników NW
B. Kategorie w KATA (decyduje rok urodzenia)
Lp. Kategoria Rodzaj kata
1 Chłopcy, dziewczynki do rocznika 2012-2013 Eliminacje- Kichon Kata Sono Ichi
Półfinały i finały- Taikyoku Sono Ichi
2 Chłopcy i dziewczynki rocznik 2010-2011 Eliminacje- Taikyoku Sono Ni
Półfinały i finały -Taikyoku Kata Sono San
3 Chłopcy i dziewczynki rocznik 2008-2009 Eliminacje – Pinian Sono Ichi
Półfinały i finały – Pinian Sono Ni
4 Chłopcy rocznik 2006-2007 Eliminacje - Pinian Kata Sono Ni
Półfinały i finały - Pinian Kata Sono San
5 Dziewczyny rocznik 2006-2007 Eliminacje - Pinian Kata Sono Ni
Półfinały i finały - Pinian Kata Sono San
6 Chłopcy rocznik 2004-2005 Eliminacje - Pinian Kata Sono San
Półfinały i finały - Pinian Kata Sono Yon
7 Dziewczyny rocznik 2004-2005 Eliminacje - Pinian Kata Sono San
Półfinały i finały - Pinian Kata Sono Yon
Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO
VI Międzynarodowy Turniej Karate o
Puchar Prezydenta Miasta Katowice
kkskarate.pl
najduchdojo.pl
5
C. Kategorie w Kumite (decyduje rok urodzenia)
lp Kategoria Kategoria wagowa Czas walki
1 Chłopcy z rocznika 2015-2014 (6-5 lat) Walka bezkontaktowa 1 minuta
2 Dziewczynki z rocznika 2015-2014 (6-5 lat) Walka bezkontaktowa 1 minuta
3 Chłopcy z rocznika 2012-2013 -30 kg, + 30kg Kumite light-contact 1 minuta
bez low-kick
4 Dziewczynki z rocznika 2012-2013 -30 kg, + 30kg Kumite light-contact 1 minuta
bez low-kick
5 Chłopcy z rocznika 2010-2011 -35 kg, -40 kg, +40 kg Kumite light-contact 1 minuta
bez low-kick
6 Dziewczynki z rocznika 2010-2011 -35 kg, -40 kg, +40 kg Kumite light-contact 1 minuta
bez low-kick
7 Chłopcy z rocznika 2008-2009 -40 kg, -45 kg, + 45 kg Kumite light-contact 1 minuta
bez low-kick
8 Dziewczynki z rocznika 2008-2009 -40 kg, -45 kg, + 45 kg Kumite light-contact 1 minuta
bez low-kick
9 Chłopcy z rocznika 2006-2007 -45 kg, -50 kg, -55 kg, + 55
kg
Kumite semi contact 1,5 minuty
10 Dziewczynki z rocznika 2006-2007 -45 kg, -50 kg, + 50 kg Kumite semi contact 1,5
minuty
11 Chłopcy z rocznika 2004-2005 -55 kg, -60 kg, -65 kg, -70
kg, +70 kg
Kumite semi contact 2 minuty
12 Dziewczynki z rocznika 2004-2005 - 50 kg, -55 kg, -60 kg, +60
kg
Kumite semi contact 2 minuty
 Kumite light contact: gedan- zabronione, chudan- dozwolone, jodan- dozwolone oprócz
obrotowych, frontalnych i opadających (wszystkie techniki z kontrolowaną siłą)
 kumite semi-kontakt : - gedan – dozwolone oprócz obrotowych, chudan – dozwolone- jodan –
dozwolone oprócz obrotowych, frontalnych i opadających (wszystkie techniki z kontrolowaną siłą)
 W eliminacjach nie ma dogrywek w finałach i półfinałach możliwa jest dogrywka
 W light –contact zawodnicy powinni posiadad hogo i kask z kratką (od organizatora,
dopuszczalne jest ze względu na epidemię koron wirusa posiadanie klubowego hoga i kasku
zgodnego z obowiązującymi na Turnieju ), piąstkówki bawełniane, ochraniacze goleo-stopa
(bawełniane), suspensorium
 W semi- contact zawodnicy powinni posiadad hogo i kask z kratką (od organizatora,
dopuszczalne jest ze względu na epidemię koron wirusa posiadanie klubowego hoga i kasku
Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO
VI Międzynarodowy Turniej Karate o
Puchar Prezydenta Miasta Katowice
kkskarate.pl
najduchdojo.pl
6
zgodnego z obowiązującymi na Turnieju ), piąstkówki bawełniane, ochraniacze goleo-stopa
(bawełniane), suspensorium
 O starcie zawodnika w danej kategorii decyduje rok urodzenia
 Jeśli w poszczególnych kategoriach będzie zbyt mało zawodników istnieje możliwośd połączenia z inną
kategorią wagową. Po analizie zgłoszeo może wyniknąd koniecznośd innego podziału kategorii.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w zawodach,
życzą udanego startu oraz wielu sportowych wrażeo !

Cytat dnia

Czy choćby najmniejsze osiągnięcie warte jest radości, jeżeli jego zdobyciu nie towarzyszyły ból i łzy?
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: