670976609_note
W dniu 20.11.2022 r. w Nowym Targu odbędzie się Ogólnopolski Turniej Karate o Puchar Starosty Nowotarskiego pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ


O R G A N I Z A T O R

Stowarzyszenie Sportowe Karate Yokozuna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ ul Parkowa 14
Tel. 601501408,500005435

P A T R O N A T
Burmistrz Miasta Nowy Targ

WSPÓŁORGANIZATOR
Starosta Nowotarski

T E R M I N I M I E J S C E

20 listopada 2022 – niedziela godz. 9.30
Hala sportowa ARENA – ZSTiP UL. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ,


W S T Ę P N Y P R O G R A M Z A W O D Ó W

08.00 – 09.00 - przyjazd ekip i weryfikacja zawodników
09.00 – 09.30 - narada sędziów,
09.30 – 12.00 - rozpoczęcie zawodów, kata i walki eliminacyjne,
12.00 – 12.30 - oficjalne rozpoczęcie zawodów – dekoracja kata i kumite bezkontaktowe
12.30 – 16.30 - cd . eliminacji walk, walki półfinałowe i finałowe,
16.30 – 17.00 - dekoracja zwycięzców,
(obiad wydawany będzie w czasie trwania zawodów w godzinach 12.00 – 14.00)
Można zakupić dodatkowy obiad dla osób towarzyszących – konieczność zgłoszenia podczas rejestracji zawodników na adres e-mail ewayokozuna@gmail.com – koszt 20 zl.

K A T E G O R I E

1. Zawody zostaną przeprowadzone przepisów PZK,
2. Strój sędziego karate to: granatowa koszula,krótki rękaw,czarne spodnie,biała muszka gwizdek lub strój danej organizacji.
3. konkurencje i kategorie

▪ Kumite bez kontaktu chłopców do rocznika 2017, 2016-2015, oraz 2014-2012 do 9 kyu
- bez ochraniaczy
- czas walki: 60 sek,
▪ Kumite bez kontaktu dziewczynek do rocznika 2017, 2016-2015, oraz 2014-2012 do 9 kyu
- bez ochraniaczy
- czas walki: 60 sek,

▪ Kumite lekki kontakt
- roczniki 2014-2013 lat (-30kg) (+30kg)
- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kask, hogo
- czas walki: 1min, dogrywka: 30 sek
▪ Kumite lekki kontakt dziewczynek:
• roczniki 2014-2013 lat (-30kg) (+30kg)
• ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kask, hogo
- czas walki: 1min, dogrywka: 30 sek

▪ Kumite lekki kontakt chłopców:
• roczniki 2012-2011 lat (-35kg) (+35kg)
- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kask, hogo
- czas walki: 1min, dogrywka: 30 sek
▪ Kumite lekki kontakt dziewczynek:
• roczniki 2012-2011 lat (-35kg) (+35kg)
- ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kask, hogo
- czas walki: 1min, dogrywka: 30 sek

▪ Kumite semi kontakt Kadetów
- roczniki 2010-2009 ( -40kg) (+40kg)
- ochraniacze suspensoria, goleń stopa, piąstkówki, kask, hogo
- czas walki: 1,5min, dogrywka: 1 min
▪ Kumite semi kontakt Kadetek
- roczniki 2010-2009 (-40kg) (+40kg)
- ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kask, hogo
- czas walki: 1,5min, dogrywka: 1 min

▪ Kumite semi kontakt Juniorzy Młodsi
- roczniki 2008-2007 (-60kg, +60 kg)
- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kask, hogo
- czas walki: 1,5min, dogrywka: 1 min

▪ Kumite semi kontakt Juniorki Młodsze
- roczniki 2008-2007 (-50kg)(+50kg)
- ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kask, hogo
- czas walki: 1,5min, dogrywka: 1 min

▪ Kumite semi kontakt Juniorów
- 2006-2004 (nieukończone 18 lat) (-70kg)(+70kg)
- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo
- czas walki: 2min, dogrywka: 1,5 min

▪ Kumite semi kontakt Juniorek
- 2006-2004 (nieukończone 18 lat) (-55kg)(+55kg)
- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo
- czas walki: 2min, dogrywka: 1,5 min

▪ Kumite Seniorów – pierwszy start
- >18lat - (-70 kg, +70 kg)
- suspensoria, , ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski
- czas walki: 2min, dogrywka: 2 min

▪ Kumite seniorek Open – pierwszy start
- >18lat – kat open
- suspensoria, , ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, ochraniacze na piersi
- czas walki: 2min, dogrywka: 2 min

▪ Kumite Masters
- >35 lat open
- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski
- czas walki: 2min, dogrywka: 2 min

• KATA chłopców
- roczniki 2014-2013 i 2012-2011

• KATA dziewczynek
- roczniki 2014-2013 i 2012-2011

• KATA kadetów
- roczniki 2010-2009

• KATA kadetek
- roczniki 2010-2009

• KATA juniorów mł
- roczniki 2008-2007

• KATA juniorek mł.
- roczniki 2008-2007

• KATA juniorów
- roczniki 2006-2004 nieuk. 18 lat

• KATA juniorek
- roczniki 2006-2004 nieuk. 18 lat

• KATA seniorów i seniorek – pierwszy start


Konkurencja kata rozegrana zostanie systemem pucharowym (na chorągiewki) – zawodnik wykonuje dowolne kata wybrane przez siebie. W rundzie półfinałowej i finałowej zawodnik wykonuje rożne kata (inne niż w eliminacjach) . W eliminacjach zawodnik może wykonywać to samo kata. Oceniany jest sposób wykonywania technik (prawidłowość) , zrozumienie kata , dynamika,

W przypadku małej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych kategorie zostaną połączone). W przypadku dużej ilości w danej kategorii może ona zostać podzielona dodatkowo

4. Konkurencja kumite bez kontaktu przeznaczona jest dla dzieci, które nigdy nie walczyły na zawodach w kumite. Zawodnicy na macie wykonują uderzenia i kopnięcia w odległości 2 metrów od siebie. Oceniany jest sposób zachowania się na macie, technika, okrzyk, różnorodność zadawanych uderzeń, wola walki. Konkurencja rozegrana zostanie systemem pucharowym,
5. Konkurencja kumite lekki kontakt . Na strefę jodan dozwolone jest jedynie kontrolowane wykonanie techniki nożnej mawashi geri, chi mawashi geri, kake geri - bez lowkick
6. Konkurencja kumite semi kontakt. Na strefę jodan dozwolone jest jedynie kontrolowane wykonanie techniki nożnej na jodan za mawashi geri, uchi mawashi geri, kake geri
7. Konkurencje dla seniorów i seniorek przeznaczona jest dla zawodników, którzy nie walczyli na zawodach rangi Mistrzostw Polski.
8. Zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji kumite
9. Zalecane własne ochraniacze, kaski i hogo.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż 4 zawodników, konkurencja może zostać połączona lub zostanie odwołana.

W A R U N K I U C Z E S T N I C T W A
1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w danej konkurencji.
2. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
▪ aktualną kartę zdrowia sportowca z aktualnym badaniem lekarskim
▪ ubezpieczenie NNW zapewnione przez macierzysty klub lub indywidualnie – organizator nie zabezpiecza na wypadek NNW
▪ legitymację szkolną, dowód osobisty
▪ ochraniacze wymagane we wszystkich kategoriach kumite
▪ oświadczenie rodziców,

Z G Ł O S Z E N I A – B A D A N I A L E K A R S K I E – L O S OW A N I E
Zgłoszenia prosimy dokonać elektronicznie poprzez stronę:
https://www.strefaturnieju.pl/pl/
rejestracja od 02.11.2022 do dnia 14.11.2022.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z obsługą w/w strony do zgłaszania zawodników proszę o kontakt pod nr tel. +48 500005435

• Losowanie odbędzie się 18.11.2022w siedzibie klubu na podstawie zgłoszeń
• Weryfikacja zawodników odbędzie się 20.11.2022 na hali od godz. 8.00 – 9.00.
Podczas weryfikacji w przypadku gdyby zawodnik przekroczył swoją wagę, w której został zgłoszony – zostanie on skreślony z listy.

O P Ł A T A S T A R T O W A
Opłatę startową w wysokości 60,00 pln prosimy uiścić przelewem na konto klubu do dnia 17.11.22
Nr konta: 2908812 0005 0000 0000 0576 0001 lub gotówką w dniu zawodów

P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E
1. Sędzią Głównym turnieju będzie sensei Ewa Pawlikowska 4 dan
2. Sędzią technicznym turnieju będzie Edward Krawczyk 3 dan
3. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZK
4. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek.
5. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
6. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.
7. Za zajęcie miejsc punktowanych od 1-3 w każdej z konkurencji organizator zapewnia medal, dyplom, puchar oraz drobne nagrody rzeczowe
8. Każdy klub wystawia minimum 1 sędziego przy zgłoszeniu do 10 zawodników, powyżej 10 zawodników minimum 2 sędziów – w przypadku braku sędziego z danego klubu możliwość udziału klubu w turnieju po uiszczeniu kwoty 200 zł.
9. W kategoriach należy posiadać ochraniacze zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie


Cytat dnia

Wszystkie egoistyczne żądze powinny zostać spalone w łagodzących płomieniach ciężkiego treningu.
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: