713618385_note

WYMAGANIA
EGZAMINACYJNE OD 12 DO 15 ROKU ŻYCIA

10 kyu
Minimum 2 miesiące ciągłego treningu

10.1 kyu (pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon)
Ogólne.
• Właściwy sposób składania Karate-Gi
• Właściwy sposób noszenia Karate-Gi
• Etykieta Dojo
Pozycje
• Yoi Dachi
• Fudo Dachi
• Zenkutsu Dachi
Uderzenia
• Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan)
• Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki
• Seiken jodan uke
• Seiken mae gedan barai
• Seiken mae juji gedan barai
Kopnięcia
• Hiza ganmen geri
• Kin geri
Kata: Kichon sono ichi (na tępa)
Test sprawnościowy:
• 5 przysiadów,
• zaciskanie pięści,
• kołyska na plecach i na brzuchu,
• skłon w przód /dłonie dotykają podłogi/ ,
• 5 brzuszków

10.2 kyu (pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony)
Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken jodan Uke, Kontra: Kin geri.
Kata: Kichon sono ichi ( samodzielnie )
Test sprawnościowy:
• 5 pompek na dłoniach i kolanach,
• utrzymanie równowagi w pozycji tzw. „Jaskółka” (stanie na jednej nodze tułów pochylony w przód i ręce wyciągnięte przed siebie)
Teoria
• Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai
• Przysięga Dojo

9 kyu
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

9.1 kyu (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 1 czerwony pagon)
Teoria:
• Znaczenie Kanku ,
• liczebniki po japoński do 10
• Znaczenie słów Karate, Kyokushinkai i Shinkyokushinkai
Pozycje
• Sanchin Dachi
• Kokutsu Dachi
• Musubi Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken ago uchi
• Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken chudan uchi uke
• Seiken chudan soto uke
Kopnięcia (geri)
• Mae geri chudan chusoku
Test sprawnościowy:
• Przewrót w przód, skłon w przód rozkroku /łokcie dotykają podłogi/
• 20 s. utrzymanie się w pozycji pompki bez podparcia na kolanach
• 10 grzbietów,
• 20 x wyrzut nóg na przemian lewej i prawej do tyłu w podporze na dłoniach

9.2 kyu (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 2 czerwone pagony)
Teoria
• Masutatsu Oyama – twórca Karate Kyokushin
Kata
• Taikyoku Sono ichi
• Taikyoku Sono ni
Ćwiczenia z oddechem
• Nogare
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
• Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken chudan uchi uke, Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan
Renraku:
Seiken gyaku tsuki (chudan lub jodan), mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki
Test sprawnościowy:
• „Mostek” w tył, skłon w przód /głowa dotyka kolan/
• 10 pompek na dłoniach i kolanach,
• 10 przysiadów,
• 10 brzuszków

8 kyu
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

8.1 kyu (niebieski pas, 1 czerwony pagon)
Teoria:
• przysięga dojo
Pozycje (dachi)
• Kiba dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan)
• Seiken shita tsuki
• Seiken jun tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken morote chudan uchi uke
• Seiken chudan uchi uke gedan barai
Kopnięcia (geri)
• Mae geri chusoku jodan
Test sprawnościowy
• przewrót w tył, skłon w przód w rozkroku /głowa dotyka podłogi/
• 15 pompek na dłoniach i kolanach,
• 15 przysiadów,
• 15 brzuszków
• 15 grzbietów
•15 x wyrzut obunóż do tyłu w podporze na dłoniach
• szpagat zwykły na obie strony (min 20 cm nad podłogą),
• pad w tył

8.2 kyu (niebieski pas, 2 czerwone pagony)
Teoria
• Historia Karate-Do
Kata
• Taikyoku Sono San
Sanbon kumite wariant I
W pozycji Zenkutsu - Dachi:
• I Krok atak: seiken oi tsuki jodan - obrona: seiken oi jodan uke
• II Krok atak: seiken oi tsuki chudan – obrona: seiken oi soto uke
• III Krok atak: seiken oi tsuki gedan – obrona: seiken oi mae gedan barai + seiken gyaku tsuki chudan + seiken oi mae gedan barai
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, mae geri chudan chusoku
• Obrona: Kiba – Dachi (450), Seiken oi chudan Soto uke, Kontra: gyaku tate tsuki jodan
Renraku
• Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan barai, wejście do zenkudsu dachi, seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki mawate (seiken chudan uchi uke) pozycja walki.
Test sprawnościowy:
Sprawność
• Pady w bok: yoko ukemi
• 20 s utrzymanie się w pozycji pompki w podporze na lewej nodze i prawej dłoni i na odwrót,
• 20 przysiadów,
• 20 brzuszków


7 kyu
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

7.1 kyu (niebieski pas, żółty pagon + 1 czerwony pagon)
Teoria
• Historia Karate Kyokushinkai,
Pozycje (dachi)
• Neko ashi dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Tettsui oroshi ganmen uchi
• Tettsui komekami
• Tettsui hizo uchi
• Tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
• Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken mawashi gedan barai
• Shuto mawashi uke
Kopnięcia (geri)
• Mae chusoku ke age
• Teisoku mawashi soto keage
• Heisoku mawashi uchi keage
• Yoko sokuto keage
Test sprawnościowy:
• Skłon głową do ziemi w siadzie w rozkroku
• 15 pompek na dłoniach, 10 przeskoków obunóż nad partnerem, 10 „scyzoryków” z leżenia na plecach
• skłon głową do kolana lewej i prawej nogi w siadzie w rozkroku – obie dłonie trzymają za stopę
• 10 x przeskok przez partnera i przejście pod nim spowrotem

7.2 kyu (niebieski pas, żółty pagon + 2 czerwone pagony)
Teoria
• Historia Shinkyokushinkai,
Pady:
Ushiro ukemi
Kata
• Pinan Sono Ichi
Dodatkowe ćwiczenie
• Ibuki sankai
• Nogare ura
Ippon kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki gedan
• Obrona: zenkutsu – Dachi, Seiken mawashi uke gedan barai, kontra: wysunięcie w przód do Kokutsu – Dachi, Tettsui Mae yoko uchi jodan
Kumite
Jiyu Kumite
4 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Test sprawnościowy:
Sprawność
• Pad w przód,
• 20 pompek na dłoniach i kolanach,
• 15 przeskoków przez partnera i przejście pod nim,
• 15 „scyzoryków” z leżenia na plecach ,
• 20 grzbietów,
• z leżenia 10 x wstanie do pozycji stojącej bez podpierania rękami,
• gwiazda

6 kyu
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

6.1 kyu (żółty pas, 1 czerwony pagon)
Teoria
• Liderzy Organizacji Shinkyokushinkai na Świecie
Pozycje (dachi)
• Tsuru Ashi Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Uraken shomen ganmen uchi
• Uraken sayu ganmen uchi
• Uraken hizo uchi
• Uraken ganmen oroshi uchi
• Uraken mawashi uchi
• Nihon nukite (uderzamy w przód - Me tsuki)
• Yonhon nukite (jodan, chudan)
Bloki (uke)
• Seiken juji uke (jodan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Kansetsu geri sokuto
• Yoko geri sokuto chudan
• Mawashi gedan geri (chusoku, haisoku)
Test sprawnościowy:
• stanie na rękach pod ścianą
• 20 pompek na dłoniach,
• 10 przeskoków z przysiadu nad klęczącym (na łokciach i kolanach) partnerem,
• 20 „scyzoryków” z leżenia na plecach
• 10 pompek ze stania na rekach pod ścianą
• 15 x wyrzut obunóż do tyłu z przeskokiem nad leżącym partnerem
• stanie na głowie

6.2 kyu (żółty pas, 2 czerwone pagony)
• Liderzy Organizacji Shinkyokushinkai w Polsce
Kata
• Pinan sono ni
Ippon kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Nihon Nukite jodan
• Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken juji uke jodan, Kontra: wysunięcie w przód do Sanchin – Dachi, uraken Shomen Gamnen Uchi
• I Kyokushinkai Kumite
Kumite
Jiyu Kumite – wolna walka
5 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Test sprawnościowy:
• gwiazda gimnastyczna na obie strony
• 15 x pompka i z przysiadu przeskok nad leżącym
• 10 podciągnięć kolan do klatki piersiowej w zwisie na drabinkach
• z leżenia 15 x wstanie do pozycji stojącej bez podpierania rękami

5 kyu
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

5.1 kyu (żółty pas, zielony pagon + 1 czerwony pagon)
Pozycje (dachi)
• Moro ashi dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan)
• Jodan Hiji ate
Bloki (uke)
• Shotei Uke (jodan, chudan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Mawashi geri chudan (chusoku, haisoku)
• Ushiro geri (chudan lub gedan) 3 sposoby
Test sprawnościowy:
• 35 pompek na dłoniach,
• 10 wyskoków z przysiadu z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej,
• pad w przód,
• szpagat turecki pełny,
• sprężynka

5.2 kyu (żółty pas, zielony pagon + 2 czerwone pagony)
Kata
• Pinian sono san
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan,
• Obrona: Zenkutsu – Dachi, Shotei uke jodan, Kontra: Moro Ashi – Dachi, shotei uchi chudan
• II Kyokushinkai Kumite
Renraku:
• Mae geri chudan chusoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, gyaku tsuki chudan.
Kumite
Jiyu Kumite – wolna walka
6 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Test sprawnościowy
• 40 pompek na pięściach,
• 10 wznosów wyprostowanych nóg do kąta prostego w zwisie na drabinkach,
• 15 wyrzutów obunóż do tyłu w podporze na pięściach,
• 40 brzuszków

4 kyu
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

4.1 kyu ( zielony pas, 1 czerwony pagon)
Pozycje (dachi)
• Heisoku dachi
• Uchi hachiji dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Shuto Sakotsu uchi
• Shuto uchi komi
• Shuto yoko ganmen uchi
• Shuto hizo uchi
• Shuto jodan uchi uchi
Bloki (uke)
• Shuto jodan uchi uke
• Shuto jodan uke
• Shuto chudan soto uke
• Shuto chudan uchi uke
• Shuto mae gedan barai
• Shuto mawashi uke (mae)
Kopnięcia (geri)
• Yoko geri jodan sokuto
• Mawashi geri jodan (chusoku, haisoku)
• Ushiro geri jodan (3 metody)
Test sprawnościowy:
• 45 pompek na pięściach,
• 45 brzuszków,
• 15 wyskoków z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej,
• 8 scyzoryków w zwisie na drabinkach,
• chodzenie na rękach

4.2 kyu (zielony pas, 2 czerwone pagony)
Kata
• Sanchin no kata
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
• Obrona: Kokutsu – Dachi, Shuto chudan uchi uke Kontra: Jodan Yoko Geri
Sanbon kumite wariant II
• Atak (1): seiken oi tsuki jodan, obrona (1): Seiken jodan uke + trzeci krok z kontrą: gyaku tsuki jodan
• Atak (2): seiken oi tsuki chudan, obrona (2): Seiken chudan soto uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan
• Atak (3): seiken oi tsuki chudan, obrona (3): Seiken chudan uchi uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan
• Atak (4): mae geri chudan chusoku, obrona (4): mae gedan barai + trzeci krok z kontrą gyaku mawashi geri jodan (po kopnięciu stawiamy nogę wprzód do zenkutsu dachi)
Kumite
• III Kyokushinkai Kumite
• Jiyu Kumite – wolna walka
• 8 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Test sprawnościowy:
• 50 pompek na dłoniach,
• 50 brzuszków
• 30 wyskoków w podciągnięciem kolan do klatki piersiowej,
• 10 scyzoryków w zwisie na drabinkach,
• 8 przeskoków w tył i przód nad pasem trzymanym oburącz,
• salto do przodu z podporem na rękach.

3 kyu
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

3.1 kyu (zielony pas, brązowy pagon + 1 czerwony pagon)
Pozycje (dachi)
• Kake dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Chudan hiji ate
• Chudan mae hiji ate
• Age hiji ate (jodan, chudan)
• Ushiro hiji ate
• Oroshi hiji ate
Bloki (uke)
• Shuto juji uke (jodan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Mae Kakato geri (jodan, chudan, gedan)

3.2 kyu (zielony pas, brązowy pagon + 2 czerwone pagony
Kata
• Pinan Sono Yon
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
• Obrona: Zenkutsu – Dachi, jodan Shuto juji uke, Contra: kokutsu – Dachi, Ushiro Hiji Ate
Kumite
• IV Kyokushinkai Kumite
• Jiyu Kumite – wolna walka
• 10 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Test sprawnościowy:
• 55 pompek na pięściach,
• 55 brzuszków,
• 13 scyzoryków w zwisie na drabinkach.

2 kyu
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

2.1 kyu (brązowy pas, 1 czerwony pagon)
Ogólne
• Główne zagadnienia karate-do, Kyokushin Karate i Światowej Organizacji Kyokushin Karate
• Zrozumienie ćwiczeń rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających Karate. Umiejętność ich demonstracji.
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Hiraken tsuki (jodan, chudan)
• Hiraken oroshi uchi
• Hiraken mawashi uchi
• Haishu (jodan, chudan)
• Age jodan tsuki
• Koken uchi (jodan, chudan, gedan)
Bloki (uke)
• Koken uke (jodan, chudan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Nidan tobi geri
• Mae tobi geri (3 metody)
Test sprawnościowy:
• 65 pompek na pięściach,
• 65 brzuszków,
• 15 scyzoryków w zwisie na drabinkach.

 2.2 kyu (brązowy pas, 2 czerwone pagony)
Kata
• Pinan sono go
• Gekisai dai
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Jodan Hira Ken Tsuki
• Obrona: Neko Ashi – Dachi, Jodan Koken Uke, Kontra: Kiba – Dachi (450), Jodan Age Tsuki
• V Kyokushinkai Kumite
Kumite
• Jiyu Kumite
• 12 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Renraku
• Cofnięcie i blok seiken mae gedan barai, wysunięcie w przód seiken ago uchi, wysunięcie w przód seiken chudan gyaku tsuki, krok w przodu i kopnięcie hiza ganmen geri, następnie mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, ushiro geri chudan, seiken mae gedan barai, seiken gyaku chudan tsuki.
Test sprawnościowy:
• 70 pompek na pięściach,
• 70 brzuszków,
• 20 scyzoryków w zwisie na drabinkach,
• 17 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.


1 kyu
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

1.1 kyu (brązowy pas, czarny pagon + 1 czerwony pagon)
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Ryuto ken tsuki (jodan, chudan)
• Naka Yubi ippon ken (jodan, chudan)
• Oya yubi ippon ken
Bloki (uke)
• Kake uke (jodan, chudan)
• Chudan haito uchi uke
Kopnięcia (geri)
• Jodan uchi haisoku geri
• Oroshi uchi kakato geri
• Oroshi soto kakato geri
• Yoko tobi geri
Test sprawnościowy:
• 75 pompek na pięściach,
• 75 brzuszków,
•25 scyzoryków w zwisie na drabinkach.

1.2 kyu (brązowy pas,, czarny pagon + 2 czerwone pagony)
Kata
• Yantsu
• Tsuki no kata
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken Oi Tsuki Chudan
• Obrona: Kokutsu – Dachi, Chudan Haito Uchi Uke, Kontra: Jodan Haisoku Mawashi Geri
Kumite
• Jiyu Kumite – 15 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
• VI Kyokushinkai Kumite
Renraku
• Część 1: seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki,
• Część 2: oi mawashi geri haisoku jodan (przednia noga), seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, mawashi geri haisoku jodan (tylnia noga).
Test sprawnościowy:
• 80 pompek na pięściach,
• 80 brzuszków.

Cytat dnia

Należy być silnym jak lew, a zarazem szlachetnym jak kwiat. Poprzez trening można dotrzeć do bram niebios.
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: