73807221_note
 MISTRZOSTWA MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO i MIĘDZYWOJEWÓDZKICH

MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW KARATE KYOKUSHIN.

KRAKÓW, 21.03.2020 r.

TERMIN I MIEJSCE:
21.03.2020 r., Hala sportowo widowiskowa MDK „DH”, ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków.
ORGANIZATOR:
Klub Karate Kyokushin MTSR „Sowiniec”, MDK „DH”
ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków, tel. kom. 531 366
311 email: zawodykaratekrakow@gmail.com

PATRONAT MEDIALNY:
Gazeta Krakowska
TV Internet (śledzić zawody można na: malopolskatv.pl i na profilu Youtubemalopolskatv.pl)
Wstępny program zawodów:
7.00 – 9.00 Przyjazd ekip i weryfikacja zawodników
9.00 – 9.30 Narada sędziów
10.00 – 12.00 Eliminacje i finały kata
12.00 – 15.00 Eliminacje kumite
13.00 – 17.00 Wydawanie obiadów
15.00 – 15.20 Oficjalne otwarcie zawodów
15.30 – 19.00 Półfinały i finały kumite
19.00 – 20.00 Dekoracja zwycięzców

Mistrzostwa Makroregionu Południowego

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kyokushin Karate

Kraków 21 marca 2020 r.

REGULAMIN

MISTRZOSTW MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO
1. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów i regulaminu PZK w następujących
konkurencjach:
• Kumite seniorów (ukończone 18 lat)
• Kumite seniorek (ukończone 18 lat)
• Kumite Masters (ukończone 35 lat)
• Kumite semi kontakt juniorów 16-17 lat(roczniki 2004, 2003 i 2002 - zawodnicy z tego
rocznika, którzy jeszcze nie ukończyli 18 lat)
• Kumite semi kontakt juniorek 16-17 lat (roczniki 2004, 2003 i 2002 - zawodniczki z tego
rocznika, które jeszcze nie ukończyły 18 lat)
• Kumite semi kontakt juniorów młodszych 14-15 lat (roczniki 2005 i 2006)
• Kumite semi kontakt juniorek młodszych 14-15 lat (roczniki 2005 i 2006)
• Kata seniorów (ukończone 18 lat)
• Kata seniorek (ukończone 18 lat)
• Kata juniorów 16-17 lat (roczniki 2004, 2003 i 2002 - zawodnicy z tego rocznika, którzy nie ukończyli 18
lat)
• Kata juniorek 16-17 lat (roczniki 2004, 2003 i 2002 - zawodniczki z tego rocznika, które nie ukończyły 18
lat)
• Kata juniorów młodszych 14-15 lat (roczniki 2005 i 2006)
• Kata juniorek młodszych 14-15 lat (roczniki 2005 i 2006)
2. Konkurencja kumite seniorów (ukończone 18 lat) zostanie rozegrana systemem pucharowym
w następujących kategoriach:
• Mężczyźni: kat. -65, -70, -75, -80, +80 kg
• Kobiety: kat. –55, -60, - 65kg, +65 kg.
3. Konkurencja kumite masters (ukończone 35 lat) zostanie rozegrana systemem pucharowym w
następujących kategoriach:
• Mężczyźni: kat -85, +85 kg
4. Konkurencja kumite semi kontakt Juniorów (16-17 lat) zostanie rozegrana systemem
pucharowym w następujących kategoriach:
• Juniorzy: kat. -60, -65, -70, -75, +75 kg
• Juniorki: kat. -55, -60, +60kg
5. Konkurencja kumite semi kontakt Juniorów młodszych (14-15 lat) zostanie rozegrana
systemem pucharowym w następujących kategoriach:
• Juniorzy młodsi: kat. -50, -55, -60, -65, +65 kg
• Juniorki młodsze: kat. -50, -55, +55kg
6. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach.
• tura I - zawodnik obowiązkowo wykonuje kata określone w drodze losowania,
• tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej.

Kategoria I tura II tura
Seniorzy/Seniorki Pinan sono yon Pinan sono go Kanku-dai, Geksai-sho, Seienchin,

Mistrzostwa Makroregionu Południowego

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kyokushin Karate

Kraków 21 marca 2020 r.
Yantsu, Tsuki no kata, Saifa Geksai-dai, Sushi-ho, Garyu,
Seipai

Juniorzy/Juniorki Pinian sono ni, Pinian sono san
Pinian sono yon

Pinian sono go, Tsuki no kata,
Geksai dai, Geksai sho, Yantsu,

Saifa

Juniorzy młodsi/Juniorki młodsze Taikioku sono san, Pinan sono
ichi, Pinan sono ni

Sakugi sono ni, Sakugi sono san,
Pinan sono san, Pinan sono yon,
Tsuki no kata

REGULAMIN

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW młodzik
12-13 lat (urodzeni 01.01.2007 - 31.12.2008)

1. Zawody zostaną rozegrane wg przepisów i regulaminu PZK w następujących konkurencjach:
• Kumite semi kontakt chłopców
• Kumite semi kontakt dziewcząt
• kata indywidualne chłopców
• kata indywidualne dziewcząt
2. Konkurencja kumite semi kontakt zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących
kategoriach:
• Młodzicy: -40 kg, -45 kg, -50 kg, -60 kg, +60 kg,
• Młodziczki: -40 kg, -50 kg, +50 kg.
3. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach.
• tura I - zawodnik obowiązkowo wykonuje kata w drodze losowania,
• tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej, eliminacje:
Taikyoku sono ichi, Taikyoku sono san, Pinan sono ichi,
finały: Pinan sono ni, Pinan sono san, Pinan sono yon, Tsuki no kata, Sakugi sono san
W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż czterech zawodników, konkurencja może zostać
odwołana.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników z klubów
mających aktualną licencję PZK
2. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
- minimum 4 kyu (seniorzy), 6 kyu ( juniorzy ), 8 kyu (juniorzy młodsi), 9,1 kyu (młodzicy) -
aktualną kartę zdrowia sportowca
- licencję zawodnika PZK
- dowód osobisty lub legitymację szkolną
- czyste, białe karategi bez napisów i numerów startowych z innych zawodów
- zgoda rodziców (zawodnicy niepełnoletni)
- posiadanie ochraniaczy wymaganych wg poszczególnych kategorii:

Mistrzostwa Makroregionu Południowego

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kyokushin Karate

Kraków 21 marca 2020 r.

SPRZĘT OCHRONNY

Seniorki (+18 lat) ochraniacze na piersi (oddzielne, miękkie miseczki) i białe tekstylne ochraniacze na
goleń-stopę. Semi kontakt (12-13, 14-15, 16-17 lat) białe tekstylne piąstkówki i białe tekstylne ochraniacze
na goleń-stopę, kaski, ochraniacze krocza, ochraniacze tułowia (ochraniacze tułowia i kaski zapewnia
organizator).
Masters (+35lat) białe tekstylne piąstkówki i białe tekstylne ochraniacze na goleń-stopę, kaski, ochraniacze
krocza.
Młodzicy będą zakładać kaski z osłoną twarzy. Na używanie bandaży, plastrów czy opasek założonych w
wyniku powstania kontuzji, musi wydać zgodę Sędzia Główny na wniosek Lekarza Zawodów.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia zawodników należy składać poprzez formularz on-line: https://forms.gle/12nsSS9TnzJnfE9M9
najpóźniej do 16 marca 2020 roku do godz. 24:00. Losowanie odbędzie się 19 marca 2020 roku na
podstawie zgłoszeń. Przed zawodami nastąpi weryfikacja dokumentów i wagi zawodników.
Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie będą dopuszczeni do startu w zawodach jak również zawodnicy nie
posiadający licencji, zgody lekarza lub właściwej do kategorii wagi nie zostanę dopuszczeni do turnieju!
Opłata startowa wynosi 60,00 złotych (w tym obiad)
Weryfikacja zawodników nastąpi dopiero po opłaceniu przez kierownika opłaty startowej. Dla
usprawnienia prosimy o wpłaty na konto MTSR „Sowiniec” nr. 13 1910 1048 4005 9660 1121 0001 i
przywiezienie lub wcześniejsze przesłanie potwierdzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przypominamy, że oficjalny strój sędziego Polskiego Związku Karate (Kyokushin) od 2017 roku
wygląda następująco:
- biała koszula z krótkim rękawem bez emblematów organizacyjnych
- szare spodnie (garniturowe bez mankietów)
- granatowy krawat
- czarne skarpety lub czarne buty bez obcasów na miękkiej podeszwie - gwizdek na tasiemce
Dla właściwego wizerunku zawodów organizowanych w ramach PZK, prosimy o przygotowanie takiego
stroju, tak, aby wszyscy sędziowie byli jednakowo ubrani.
2. Sędzią Głównym będzie Shihan Andrzej Drewniak 9 Dan.
3. Sędzią Technicznym będzie Shihan Roman Woźniak 5 Dan.
4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od NNW
5. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać ubezpieczenie NNW.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu poniesione
podczas zawodów.
7. Organizator zapewni podczas turnieju ciepły posiłek dla zawodników i sędziów.
8. Protesty należy składać do Sędziego Głównego.
9. Opłata startowa jest opłatą obowiązkową.
10. Organizator nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub
zgubione podczas Mistrzostw.
11. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
12. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.

Mistrzostwa Makroregionu Południowego

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kyokushin Karate

Kraków 21 marca 2020 r.
13. Za zajęcie miejsc od 1 - 3 (nie będzie walki o trzecie miejsce) organizator zapewnia puchar i
dyplom.
14. Każdy klub ma obowiązek wystawienia minimum jednego sędziego.
15. W MMM zwycięzcy otrzymują puchar i dyplom.

ORGANIZATORZY

MISTRZOSTW MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO i MIĘDZYWOJEWÓDZKICH
MISTRZOSTW MŁODZIKÓW ŻYCZĄ SUKCESÓW SPORTOWYCH ORAZ

MIŁEGO POBYTU W KRAKOWI

Cytat dnia

Czy choćby najmniejsze osiągnięcie warte jest radości, jeżeli jego zdobyciu nie towarzyszyły ból i łzy?
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: