933567085_note
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE do 12 ROKU ŻYCIA

10 kyu
Minimum 2 miesiące ciągłego treningu

10.1 kyu (pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon)
Teoria.
• Właściwy sposób składania Karate-Gi
• Właściwy sposób noszenia Karate-Gi
• Etykieta Dojo
Sprawność
• Zaciskanie pięści, „kołyska” na plecach, 5 przysiadów
Pozycje
• Fudo Dachi
• Zenkutsu Dachi
Uderzenia
• Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki
• Seiken morote gedan barai (kakewake uke)
Kopnięcia
• Hiza ganmen geri

10.2 kyu (pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony)
Teoria
• Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai
• Przysięga Dojo
Sprawność
• „Kołyska” na brzuchu, skłon w przód /dłonie dotykają podłogi/ , 5 brzuszków
Pozycje
• Yoi Dachi,
• Zenkutsu Dachi
Uderzenia
• Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan) ,
Bloki
• Seiken mae gedan barai
• Seiken mae juji gedan barai
Kopnięcia
• hiza geri jodan

10.3 kyu (pomarańczowy pas, 3 czerwone pagony)
Teoria
• Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai
Sprawność
• 5 pompek na dłoniach i kolanach, utrzymanie równowagi w pozycji tzw. „Jaskółka”
(stanie na jednej nodze tułów pochylony w przód i ręce wyciągnięte przed siebie)
Bloki
• Seiken jodan uke
Kopnięcia
• Kin geri
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, seiken oi tsuki jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, seiken jodan uke, Kontra: Kin geri.
Renraku
• Poruszanie się w zenkutsu dachi do przodu, do tyłu i mawate z oi uke/ gyaku tsuki

9 kyu

9.1 kyu (pomarańczowy pas, niebieski i jeden czerwony pagon)
Teoria
• Znaczenie Kanku , liczebniki po japoński do 10
Sprawność
• Przewrót w przód, skłon w przód rozkroku /łokcie dotykają podłogi/
• 20 s. utrzymanie się w pozycji pompki bez podparcia na kolanach
Pozycje
• Musubi Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken chudan uchi uke
Kopnięcia (geri)
• Chusoku mae keage
Kata
• Kihon Sono ichi
Ćwiczenia z oddechem
• Nogare sono ichi
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu Dachi, Seiken oi tsuki chudan
• Obrona: Zenkutsu Dachi, Seiken chudan uchi uke , Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan

9.2 kyu (pomarańczowy pas, niebieski i dwa czerwone pagony)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Znaczenie słów Karate, Kyokushinkai i Shinkyokushinkai
Sprawność
• 10 grzbietów,
• 20 x wyrzut nóg na przemian lewej i prawej do tyłu w podporze na dłoniach
Pozycje
• Kokutsu Dachi
• Prawidłowe przyjęcie pozycji walki
Uderzenia (tsuki, uchi)
• sanbon tsuki
Renraku
• Seiken gyaku tsuki (chudan lub jodan), mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki
Kata
• Taikyoku Sono ichi
Ćwiczenia z oddechem
• Nogare sono ichi

9.3 kyu (pomarańczowy pas, niebieski i trzy czerwone pagony)
Teoria
• Masutatsu Oyama – twórca Karate Kyokushin
Sprawność
• „Mostek” w tył, skłon w przód /głowa dotyka kolan/
• 10 pompek na dłoniach i kolanach, 10 przysiadów, 10 brzuszków
Pozycje
• Uchi hachiji dachi
• Sanchin Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken ago uchi
Bloki (uke)
• Seiken chudan soto uke
Kopnięcia (geri)
• Mae geri chudan chusoku
Kata
• Taikyoku Sono ni,
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
• Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken chudan uchi uke, Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan

8 kyu

8.1 kyu (niebieski pas z jednym czerwonym pagonem)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• przysięga Dojo
Sprawność
• Przewrót w tył, skłon w przód w rozkroku /głowa dotyka podłogi/
• 15 pompek na dłoniach i kolanach, 15 przysiadów, 15 brzuszków’15 grzbietów
Pozycje (dachi)
• Kiba Dachi
• Stały dystans w pozycji walki
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan)
• Uraken shita tsuki
Bloki (uke)
• Seiken chudan uchi uke gedan barai
Kopnięcia (geri)
• Chusoku jodan mae geri
Kata
• Taikyoku Sono ichi ura
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, mae geri chudan chusoku
• Obrona: Kiba – Dachi (450), Seiken oi chudan Soto uke, Kontra: gyaku tate tsuki jodan

8.2 kyu (niebieski pas z dwoma czerwonymi pagonami)
Sprawność
•15 x wyrzut obunóż do tyłu w podporze na dłoniach
• szpagat zwykły na obie strony (min 20 cm nad podłogą),
• pad w tył
Uderzenia (tsuki, uchi )
• Seiken shita tsuki
Bloki (uke)
• Seiken jodan uke - uke gedan barai
Kata
• Taikyoku Sono ni ura

Sanbon kumite wariant I
W pozycji Zenkutsu - Dachi:
• I Krok atak: seiken oi tsuki jodan - obrona: seiken oi jodan uke
• II Krok atak: seiken oi tsuki chudan – obrona: seiken oi soto uke
• III Krok atak: seiken oi tsuki gedan – obrona: seiken oi mae gedan barai + seiken gyaku tsuki chudan + seiken oi mae gedan barai

8.3 kyu (niebieski pas z trzema czerwonymi pagonami)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Historia Karate-Do,
Sprawność
• Pady w bok: yoko ukemi
• 20 s utrzymanie się w pozycji pompki w podporze na lewej nodze i prawej dłoni i na odwrót, 20
przysiadów, 20 brzuszków
Pozycje (dachi)
• Poruszanie się w pozycji walki (przód –tył),
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken jun tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken morote chudan uchi uke
Kopnięcia (geri)
• Teisoku soto mawashi keage
Kata
• Taikyoku Sono San
Renraku
• Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan barai, wejście do zenkudsu dachi, seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki mawate (seiken chudan uchi uke) pozycja walki.

7 kyu

7.1 kyu (niebieski pas, jeden żółty i jeden czerwony pagon)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Historia Karate Kyokushinkai,
Sprawność
• Skłon głową do ziemi w siadzie w rozkroku
• 15 pompek na dłoniach, 10 przeskoków obunóż nad partnerem, 10 „scyzoryków” z leżenia na
plecach
Pozycje (dachi)
• Poruszanie się na boki w pozycji walki
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
• Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken mawashi gedan barai
Kopnięcia (geri)
• Heisoku (Sokuto) uchi mawashi keage
Kata
• Pinan Sono Ichi
Ćwiczenia oddechowe
• Gyaku Nogare
Kumite
• Jiyu Kumite - -------------------------------------------------------------

7.2 kyu (niebieski pas, jeden żółty i dwa czerwone pagony)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Sprawność
• Skłon głową do kolana lewej i prawej nogi w siadzie w rozkroku – obie dłonie trzymają za stopę
• 10 x przeskok przez partnera i przejście pod nim spowrotem
Pozycje (dachi)
• Poruszanie się na boki w pozycji walki w przód, tył, prawo i lewo
• Neko ashi dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Tettsui komekami uchi
• Tettsui hizo uchi
Kopnięcia:
•Yoko sokuto keage
Bloki (uke)
• obrona przez low kick
Kata
• Taykyoku sono san ura
Ćwiczenia oddechowe
• Gyaku Nogare
Ippon kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki gedan
• Obrona: zenkutsu – Dachi, Seiken mawashi uke gedan barai, kontra: Kokutsu – Dachi, Tettsui Mae yoko uchi jodan
Kumite
• Jiyu Kumite - -------------------------------------------------------------

7.3 kyu (niebieski pas, jeden żółty i trzy czerwone pagony)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Historia Shinkyokushinkai,
Sprawność
• Pad w przód,
• 20 pompek na dłoniach i kolanach, 15 przeskoków przez partnera i przejście pod nim, 15
„scyzoryków” z leżenia na plecach , 20 grzbietów, z leżenia 10 x wstanie do pozycji stojącej
bez podpierania rękami, gwiazda
Pozycje (dachi)
• Zejście z linii ciosu w pozycji walki
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Tettsui ganmen oroshi uchi
• Seiken jun tsuki
Bloki (uke)
• Shuto mawashi uke
Kopnięcia (geri)
• Kansetsu geri (sokuto)
Kata
• pinian kata sobno ichi
•Sakugi Kata Sono Ichi
Ćwiczenia oddechowe
• Ibuki sankai
Ippon kumite
• --------------------------------------------------------------------

6 kyu

6.1 kyu (żółty pas i jeden czerwony pagon)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Liderzy Organizacji Shinkyokushinkai na Świecie
Sprawność
• Stanie na rękach pod ścianą
• 20 pompek na dłoniach, 10 przeskoków z przysiadu nad klęczącym (na łokciach i kolanach) partnerem, 20 „scyzoryków” z leżenia na plecach
Pozycje (dachi)
• Heiko Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Uraken shomen ganmen uchi
• Uraken sayu ganmen uchi
Bloki (uke)
• Osai Uke
Kopnięcia (geri)
• Gedan mawashi geri (haisoku)
Kata
• Kihon Kata sono ni
• pinian kata sono ichi ura
Ippon kumite
• -------------------------------------
Kumite
• Jiyu Kumite - 4 – walk z przeciwnikami lekki kontakt

6.2 kyu (żółty pas i dwa czerwone pagony)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Sprawność
• 10 pompek ze stania na rekach pod ścianą
• 15 x wyrzut obunóż do tyłu z przeskokiem nad leżącym partnerem
• stanie na głowie
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Uraken hizo uchi
• Uraken ganmen oroshi uchi
Bloki (uke)
• soto uke gadan barai
Kopnięcia (geri)
• Gedan mawashi geri (chusoku,)
Kata
• Kihon Kata sono ni
• pinian kata sono ichi ura
Ippon kumite
• -------------------------------------
Kumite
• Jiyu Kumite -5 – walk z przeciwnikami lekki kontakt

6.3 kyu (żółty pas i trzy czerwone pagony)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Liderzy Organizacji Shinkyokushinkai w Polsce
Sprawność
• Gwiazda gimnastyczna na obie strony
• 15 x pompka i z przysiadu przeskok nad leżącym
• 10 podciągnięć kolan do klatki piersiowej w zwisie na drabinkach
• z leżenia 15 x wstanie do pozycji stojącej bez podpierania rękami,
Pozycje (dachi)
• Tsuru Ashi Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Uraken mawashi uchi
• Nihon nukite (uderzamy w przód - Me tsuki)
• Yonhon nukite (jodan, chudan)
Bloki (uke)
• Seiken juji uke (jodan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Mawashi geri chudan (haisoku i chusoku)
Kata
• Pinan Kata Sono Ni
Ippon kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Nihon Nukite jodan
• Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken juji uke jodan, Kontra: Sanchin – Dachi, uraken Shomen Gamnen Uchi

Kumite
• Jiyu Kumite - 4 – walk z przeciwnikami lekki kontakt


Cytat dnia

Należy być silnym jak lew, a zarazem szlachetnym jak kwiat. Poprzez trening można dotrzeć do bram niebios.
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: